Det er første aftale af sin slags mellem TDC Group og et energiselskab og første gang, koncernen herhjemme kan tilbyde sine produkter på fibernetværk ejet af andre.

”Aftalen med TREFOR er et historisk gennembrud for vores ønske om at kunne tilbyde TDCs og YouSees produkter på de fibernet, som energiselskaberne ejer. TREFOR – der har et af de mest veludbyggede fibernet herhjemme – åbner fibernettet for os, og vi kommer med stærke produkter til både privat og erhvervsmarkedet, der sikrer konkurrence til gavn for kunderne og markedet,” siger koncernchef, adm. direktør Carsten Dilling, TDC Group.

TREFORs adm. direktør Knud Steen Larsen glæder sig over aftalen:

”Det er en stærk strategisk aftale, vi indgår på fibermarkedet. Der er tale om et godt afsæt for udviklingen af og indholdet på fibernettet, og for samarbejdet mellem energibranchen og tele- og tv-branchen. Med aftalen løfter vi konkurrencekraften betragteligt i Trekantområdet og kan tilbyde de bedste serviceydelser i markedet, samtidig med at vi fortsat kan sælge tv og bredbånd til vores kunder,” siger Knud Steen Larsen.

TREFOR vil fortsat eje og have ansvaret for udbygning af fibernettet, som dækker Kolding, Vejle, Fredericia, Vejen og Middelfart, mens TDC Group overtager driften af fibernettet. For TREFOR betyder det adgang til TDCs skalafordele og dermed lavere driftsomkostninger, mens TDC Group får adgang til at levere produkter og tjenester på fiber til flere end 95.000 husstande og virksomheder i Trekantområdet.

”Vi har gennem en del år investeret massivt i etablering af fibernet i Trekantområdet, og med den nye aftale får vi mulighed for fortsat at tilbyde vores kunder det hurtigste bredbånd og samtidig det bedste indhold. Endvidere rummer det strategiske samarbejde mulighed for flere aktiviteter og områder, som ligger ved siden af bredbåndsforretningen,” siger Knud Steen Larsen.

TDCs koncernchef Carsten Dilling mener, at aftalen på sigt vil føre til en bedre udnyttelse af de meget store fiberinvesteringer, som i de senere år er gennemført.

”Vi laver en standardløsning, hvor driften af TREFORs fibernet bliver integreret i vores eksisterende drift. Dermed vil vi kunne tilbyde samme løsning til andre netværksejere, som også ønsker bedre driftsøkonomi og flere konkurrencedygtige valgmuligheder til kunderne,” siger Carsten Dilling.

Fakta om aftalen

TREFORs fibernet dækker 95.000 ud af de i alt ca. 150.000 husstande i Trekantområdet.

TDC Group bliver fremover producent og udbyder af tv, bredbånd og telefoni til privatkunder samt af erhvervsløsninger på TREFORs fibernet.

TREFOR vil fortsat sælge tv, bredbånd og telefoni på eget fibernet.

For kunderne på fibernettet betyder det, at de vil kunne vælge mellem at være kunder hos TDC Group eller hos TREFOR.

TREFORs eksisterende ca. 14.000 tv-kunder vil få tilbud om at få tv fra YouSee eller TDC. Overflytningen til YouSee eller TDC vil kunne ske fra 2. halvdel af 2015.

TREFORs nuværende ca. 35.000 bredbåndskunder fortsætter som kunder hos TREFOR, men teknisk vil bredbåndsforbindelsen blive leveret af TDC.

TDC Group får det fulde ansvar for drift og vedligeholdelse af fibernettet.

TREFOR overdrager det tekniske udstyr på fibernettet, dvs. hardware i gadeskabe, centraler osv.

TREFOR ejer fortsat fibernettet. Et antal medarbejdere fra TREFORs driftsorganisation overføres til ansættelse i TDC Operations.