Disse to ord har været brugt et utal af gange gennem det sidste 1,5 år i Fredericia kommune.

Borgmestersagen og nu ADP-sagen skriger på åbenhed, men næsten alle i byrådet har lystigt taget de to ord i brug for at dække sig ind.

Vi skal selvfølgelig altid passe på med, at dømme før end dommen er afsagt, men i de to sager er der så mange ting der peger mod uregelmæssigheder, at det skriger mod himlen, at det ikke er et samlet byråd der ønsker at Fredericias borgere får en ordentlig orientering omkring hvor byen står.

Det der undrer endnu mere, er at nogle af byrådets medlemmer her under Hr. Karsten Byrgesen, nærmest i nedladende vendinger har ytret sig overfor bl.a. Fru. Cecilie Roed Schultz der har ønsket åbenheden, at det er spild af byrådets tid og resurser at diskutere sådanne forslag.

Man kan til dels have respekt for Hr. Cristian Jørgensen som har en plads i ADPs bestyrelse, at han ikke ønsker åbenhed, for hvem vil da være med til at save den gren over man selv sidder på, men at Hr. Karsten Byrgesen der ellers altid er moralens vogter og selv vores første viceborgmester Fru, Susanne Eilersen der over for pressen har tilkendegivet at hun over for den tidligere borgmester skulle have givet udtryk for at der meget gerne måtte komme mere information fra bestyrelsesmøderne i ADP, ikke vil være med til at stemme for et forslag der gør det muligt at søge aktindsigt skriger til himlen.

Enhedslisten Fredericia har lagt et lille videoklip op, hvor byens borgere kan se med alt tydelighed, hvordan de nævnte personer udtaler sig.

Det videoklippet også viser er den meget nedladende holdning der er til det forslag som Fru. Cecilie Roed Schultz på vegne af Enhedslisten fremlægger, hvis det er den måde man som borgernes repræsentanter fremstår på møderne, ja så kan det vel ikke komme bag på nogen, at byen er hvor den er, det er i alt sin enkelthed mangel på respekt for forslagsstilleren og borgerne i byen.

Det er med stor glæde at partier uden for det nuværende byråd, det være sig SF og de konservative støtter op om Enhedslisten forslag, byens borgere har krav på at vide hvad pengene går til og krav på at vide, at alle folkevalgte lever op til det de skal og ikke blindt stoler på at andre lystigt forvalter byens penge på må og få.

Jan Filbært

Byrådskandidat for Enhedslisten Fredericia.