Af Karsten Byrgesen, Spidskandidat KV- og RV21

Skandalesagerne vælter ud af skabene i Fredericia Kommune med havnens (ADP) bilagsskandale, Fredericia Musicalteaters konkurs, og Borgmesterskandalen med ulovlig erhvervelse af en byggegrund, borgmesterens mulige upassende forhold til den tidligere kommunaldirektør, og hustruens ansættelse i havne selskabet ADP.

Jeg undrer jeg mig over, hvorfor havnebestyrelsen, borgmesteren og det involverede byråds-/ og bestyrelsesmedlem valgte at tie og med overlæg at skjule sandheden for ejerkredsen og offentligheden. Hvorfor skulle der gå to år før samme kreds – hårdt presset af lækager fra en whistleblower – er villig til at kigge på at informere ejerkredsen. Det er tankevækkende, at sandhederne kommer frem fra medarbejdere – whistleblowere – som modigt vælger at sige offentligt fra- under en stor personlig risiko. Godt gået og fortsæt endeligt med det.

Kulturen er syg og sag på sag viser et systematisk svigt, der skal standses.  

Tavsheden har så vidt kostet skatteborgerne et tocifret millionbeløb i udgifter til udredning af skandalerne. Penge der er spildt, hvis der måles på de pauvre resultater, der er lagt på bordet. Hertil kommer et kæmpe udækket tab på over 70.000.000 kr. til teatrets kreditorer.

Ydermere kommer der tusindvis af spildte arbejdstimer som kommunalt ansatte fortsat leverer i oprydningsfasen og behandling af aktindsigtssager. Det er arbejdstid, der kun kan tages fra borgerservicen. Nu venter der retssager og/eller milliondyre forligsbetalinger. Det er kommunalt frås af værste skuffe, som jeg ikke vil ignorere.

Jeg opfordrer havnen (ADP) til at udarbejde en ændring af praksis, der forpligter selskabet til uopfordret, at informere ejerkredsen (Byrådene) om sager af betydning. Dette vil genskabe tilliden.

Det kan undre, hvad et udpeget byrådsmedlem laver i en bestyrelse, hvor der er total tavshed til omverdenen, hvem der refereres til, og på hvilket grundlag og i hvis interesse byrådsmedlemmet tager beslutninger eller mangel på samme. Det lugter af en habilitetsudfordring når borgmesteren og det udpegede byrådsmedlem, som bestyrelsesmedlemmer refererer til sig selv i Økonomiudvalget og videre til Byrådet.

Den triste fællesnævner i alle sagerne, er borgmesteren- og socialdemokratiet og de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer.  

2 KOMMENTARER

  1. Hvad har NB gjort for at få ryddet op? Hvad har de andre politiker, som ikke er socialdemokrater gjort for at komme til bunds i inhabilitet, korruption og løgne m.m. i de mange sager, der er kommet frem? Hvordan går det med undersøgelsen af Familieafdelingen, det er ikke noget politikerne taler ret meget om heller ikke NB, som i øvrigt sammen med flere andre partier har kendt til svigt af familier igennem mange år uden at foretage sig noget som helst? Undersøgelsen som blev lavet er inhabil, dermed kan man ikke stole på den. Man kan ikke rydde op i en afdeling fordi Chefen forlader den, for ikke at komme i møllen, og lade sagsbehandlerne finde de sager frem, som skal undersøges, der skal meget mere oprydning til, hvis det skal forandre noget. Vi er mange, som forventer et svar på, hvordan man vil køre afdelingen videre, så familierne fremover kan forvente en fair behandling uden de interne papirer, hvor familierne har været nedgjort af sagsbehandlerne, som man uheldigvis kan få fingrene i, når man som bisidder beder om aktindsigt. Man kan nu også se, at man som førtidspensionist kan blive så rask, at man kan gå ind i politik, hvilket ødelægger det for de mennesker, som er så syge, at de virkelig har brug for en pension.

  2. Af Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige. Spidskandidat. Kære Karen. Tak for dine bemærkninger. Jeg har i fire år kæmpet mod lukkethed og mangel på retvisende budgetter mm. For at kende problemerne inden en whistleblower heldigvis afslører den ene sag efter den anden har jeg, qua lukketheden, ikke mulighed for at melde noget ud. Trist at min bedste kilde til at vide hvad der sker i de politiske mørkekamre, er aviserne. Hvad har jeg gjort? Råbt op. Over 40 læserbreve og godt det dobbelte antal øvrige artikler alene i 2021. Stemt mod fusk i tallene på Musicalteatret. Stemt imod ankestyrelsens Danmarkskort (20) angående Fredericias Danmarks rekord i tabte ankesager. Stemt imod Brintfabrikken fordi de miljømæssige konsekvenser ikke er belyst. Stemt imod etablering af nok en kunstgræsbane fordi financieringen ikke er på plads, og meget meget mere. Sidst men ikke mindst belyser jeg i nærværende læserbrev hvad prisen er for den “politiske ledelses” tavshed. En tavshed der har kostet og fortsat vil koste mange millioner kroner. Vh Karsten

Skriv en kommentar