Fredericia Kommune har en coronataskforce, men en aktindsigt givet til Danske Digitale Medier viser, at der aldrig politisk er besluttet konkrete beføjelser, ej heller en udløbsdato. Det giver anledning til eftertanke og en hurtig politisk behandling, siger medlem af byrådet, Cecilie Roed Schultz (Ø).

– Der har ikke i kommunens journalsystem kunne fremsøges en ”..beskrivelse af coronataskforcens bemyndigelse til beslutninger, herunder en eventuelt tidsmæssig begrænsning”. Der er forespurgt i den afdeling, som koordinerede i forhold til Corona i Fredericia Kommune om en sådan beskrivelse findes. Det gør der ikke, skriver Fredericia Kommune i et svar til Danske Digitale Medier.

I forbindelse med sagen om de aflyste udlandsture for kommunens skoler, er det blevet forklaret, at det er en beslutning truffet af coronataskforcen. Dette har givet anledning til spørgsmål vedrørende beføjelserne for denne taskforce. Men det har ikke været muligt for kommunen at finde beslutningen om hvilke beføjelser, der er givet – fordi den beslutning aldrig er truffet.

I forvaltningens svar på beføjelserne for coronataskforce bliver der henvist til et møde i økonomiudvalget tilbage i august 2020. Her fremgår det alene, at der ”etableres en corona-taskforce, og opnormeres på hygiejne, isolationsfaciliteter, sikring af tilstrækkeligt lager af værnemidler, muligheder for udebesøg samt styrket kommunikationsindsats mm”. Det er endvidere noteret i referatet, at denne kun skulle have virkning frem til årsskiftet. Men så sent som starten af 2022 træffer coronataskforce stadig beslutninger med stor virkning for borgerne.

Alle skolerejser til udlandet er blevet aflyst i en udmelding fra november 2021, men alle andre punkter denne udmelding blev ophævet, fordi corona ikke længere er klassificeret som samfundskritisk sygdom, alligevel fik eleverne og forældrene først besked om aflysning få uger før, de skulle af sted.

Medlem af økonomiudvalget: Vi skulle have afgrænset det allerede i 2020

Cecilie Roed Schultz (Foto: Matthias Runge Madsen / Fredericia AVISEN)

Cecilie Roed Schultz (Ø) var medlem af økonomiudvalget i den forgangne periode og dermed med til at træffe beslutningen. Hun ønsker, at der hurtigst muligt skal findes en løsning, for det er ikke holdbart, siger hun.

– I foråret 2020 var vi enormt involveret politisk. Vi talte meget om genåbning af skoler, holdinddeling og en masse helt ned på meget grundigt niveau. Det havde vi ikke de faglige kompetencer til, så det lærte vi af. Vi brugte meget tid på at diskutere ud fra synsninger og ikke fagligt. Vi var enige om, at det kunne ligge fint et andet sted. I andre udvalg var vi ikke nær så tæt med, forklarer Cecilie Roed Schultz om den politiske hverdag der var tilbage i 2020.

 I praksis har det fungerer virkelig godt. Men rent principielt er det ikke særligt betryggende, siger Cecilie Roed Schultz.

– Da vi stod i det, var det ikke det, vi tænkte mest på. Jeg har været opmærksom på det her med solnedgangsklausuler, men jeg tror, vi har haft fokus på at få borgere og ansatte gennem det. Vi havde ikke fokus på at sørge for rammerne, det er en forvaltningsopgave. Det synes jeg er bekymrende. Det kan vi nå at følge op på nu, fortsætter hun.

Cecilie Roed Schultz var slet ikke vidende om, at der ikke var truffet en politisk beslutning om coronataskforcens bemyndigelse. Det er en beslutning, der skulle være truffet allerede i 2020, fortæller hun.

– Det er på tide at følge op. Vi er for nyligt blevet orienteret om, at vi ikke får en ugentlig opdatering for taskforce mere. Det giver fin mening, for der er ikke akutte ting mere. Beslutningen om beføjelser og udløbsdato skulle da have været truffet tilbage i 2020, men nu må vi gøre det nu, to år forsinket. Der skal være orden i tingene, slår Cecilie Roed Schultz fast.

Cecilie Roed Schultz forklarer, at det fortsat er nødvendigt med et øje på corona, da der er flere refusionsmuligheder i forhold til dækning af coronarelaterede udgifter. Men hun mener, at der skal være klare linjer for hvilke beføjelser der gælder.

I forhold til den konkrete beslutning om aflysning af skolerejser til udlandet er Cecilie Roed Schultz også en afgørende figur. Både i sidste periode og i indeværende periode har hun siddet som næstformand for børne- og skoleudvalget. Her er hun ikke i tvivl om hvad holdningen har været.

– Vi har givet meget klart udtryk for, som enigt udvalg, at børnene skulle på så mange ture som det overhovedet kunne lade sig gøre. Det her er altså ikke en politisk beslutning, da vi kun har givet udtryk for, at de skulle have de ture der kunne lade sig gøre sundhedsmæssigt forsvarligt, siger Cecilie Roed Schultz.