Hvor har jeg været ked af det, siden jeg læste om Fredericia Teaters enorme underskud. Tanken om de konsekvenser det har for bestyrelse og personale, gør mig virkelig ondt.

For mig er det enormt vigtigt fortsat at bakke op om Fredericia Teater, dets udvikling og den flotte historie der fortælles om byen pga af Teatret.

Jeg har som mange andre her i Fredericia, en stolthed over Vores Teater og det arbejde Søren Møller, Bestyrelsen og alle de fastansatte yder. 

Det er et imponerende niveau som Fredericia Teater har opnået, de er fantastisk dygtige, har modtaget masser af priser og tiltrukket mange (også nye) publikummer.
Den betydning de har for vores by kan aldrig gøres op i kroner og øre, på samme måde som et overskud eller underskud kan.

Jeg kender, som de fleste andre, heller ikke detaljerne og årsagen til underskuddet, og skal derfor ikke gøre mig klog på hvad Teatret og bestyrelsen foretager sig af rigtige og forkerte beslutninger. Jeg kan kun konstatere, at man umiddelbart har satset stort, og ikke haft tilstrækkelig egenkapital.

I den henseende er det bemærkelsesværdigt, når en udenforstående ekspert vurderer at Fredericia Teater har været meget realistiske omkring budgetter, og at der ikke er noget at bebrejde på den front.

Jeg vil med stor nysgerrighed følge med i Fredericia Teaters Bestyrelse, og deres finansielle fremtidsplaner – Jeg håber og tror at de sikrer et godt, stærkt og ansvarsfuldt økonomisk overblik, så der udvises rettidig omhu i forhold til at styre den økonomi som hører til et teater.
Ligesom erhvervslivet skal Fredericia Kommune naturligvis fortsat være med til at støtte Teatret, og jeg opfordrer til økonomisk gennemsigtighed så borgerne ved, at den støtte forvaltes ansvarligt.Når alt det er sagt, så har jeg har altid været af den holdning, at Fredericia Teaters produktioner bør opleves i Fredericia. Derfor er det også nødvendigt at vi fortsat ser på muligheden for opførelsen af et nyt teater på havnen. Vi må ikke stoppe udviklingen og sætte os selv bagud igen, men i stedet arbejde målrettet for et stærkt solidt teater i nye og moderne faciliteter der fortsat kan tiltrække store forestillinger og mange publikummer fra nær og fjern.

Fredericia skal have et flot arkitektonisk kulturhus, der ud over tidssvarende teater også indeholder bibliotek og udstillingssal med mulighed for bl.a. kunstudstillinger.

Fredericia Teater har stadig et fantastisk potentiale, og det bør helt naturligt have vores opbakning til at få vendt skuden og komme op igen, sådan at vi i Fredericia fortsat kan være stolte over den kultur vi repræsenterer også gennem Teatret.
Så lad os sammen gå i Teatret og lade teatret gå i os.

Med venlig hilsen David Gulløv
Politisk engageret fredericianer

Leave a Reply