Man kunne tro, at en sag om takster blot var en ekspeditionssag, hvor konsulenter kunne hjælpe med at regne tingene rigtigt. Men så let skulle det ikke gå i Fredericia Kommune. Sagen der startede med takster har nu måske kostet en ledende medarbejder jobbet.

Forkerte takster til private dagtilbud startede en lavine, der nu kan koste et eller flere hoveder på Fredericia Rådhus. To af de mest centrale medarbejdere, heriblandt leder af dagtilbud og medlem af Fredericia Byråd, John Nyborg, er ikke umiddelbart at finde på arbejde i forvaltningen mere. Den ene, der gennem hele forløbet har været meget åben omkring de udfordringer der var, har søgt nye græsgange. Hans leder, John Nyborg, vil ikke kommentere på rygterne om, at han skulle være blevet afskediget – hvilket i sig selv er et klart svar på, at der er noget at komme efter.

Så sagen er altså kommet så vidt, at to centrale medarbejdere i forvaltningen ikke længere bestrider deres stillinger, til trods for, at en aktindsigt givet til Danske Digitale Medier viser, at de har videregivet alle informationer, herunder også advarsler om politiske beslutninger, til deres ledere – der i løbet af efteråret var kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal. Kommunaldirektøren ønsker ikke at kommentere på spørgsmålene om John Nyborgs afskedigelse, men i stedet henviser hun til Mette Heidemann, direktør for Børn, Unge og Kultur. Mette Heidemann ønsker ikke at kommentere på personalesager, men afkræfter, at John Nyborg skulle være blevet opsagt af Fredericia Kommune.

Der er tale om en højest besynderlig sag, der skulle forventes at være tale om en ren ekspeditionssag. Ganske vist var der store udfordringer med det matematiske grundlag bag taksterne, de udfordringer har kommunaldirektøren tidligere meldt ud, at man ville få konsulenter til at hjælpe med. Men når sagen fortsat kan rulle, så er det fordi der er tale om et hårdt angreb på Nyborg fra især Venstres Pernelle Jensen. Den gentagende kritik fik John Nyborg til at stille op til interview hos Danske Digitale Medier, hvor han på det kraftigste tog afstand fra de påstande der var rettet imod hans faglighed. Med den aktindsigt Danske Digitale Medier har fået står det også klart, at John Nyborg gennem hele processen har orienteret kommunaldirektøren, og har altså ikke fortiet informationer, som han ellers beskyldes for.

At Nyborg stillede op til interview gav øjensynligt grund til ballade i forvaltningen. Han udtalte sig meget eksplicit som byrådsmedlem omkring den kritik der var af hans person. I artiklen udtaler Nyborg sig også som embedsmand, men her er tale om rent faglige spørgsmål, som ingen andre i forvaltningen har ønsket at besvare. Men den artikel ser ud til at have kostet Nyborg hans arbejde, selvom det ikke kan endelig bekræftes.