Med 129 konkurser i december måned rundede vi i alt 816 konkurser i bygge- og anlægsbranchen i 2017. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er et fald på syv procent i forhold til 2016

Med de sidste konkurstal for 2017 i hus er det tid til at gøre status over året der gik. Sammenlignet med 2016 var der et fald på 60 konkurser i bygge- og anlægsbranchen hvilket svarer til syv procent.

– Et fald i antallet af konkurser i bygge- og anlægsbranchen på syv procent er i sig selv ganske flot, og der er tale om en god udvikling i forhold til 2016. Men – som altid er der et men. I slutningen af året steg antallet af konkurser, når man sammenligner med 2016, og i december var der det højeste antal konkurser i branchen nogensinde på en enkelt måned. Man skal dog ikke lægge alt for meget i en enkelt måneds tal, da konkurserne ikke falder efter et klart system, siger Andreas Fernstrøm, analysechef i Dansk Byggeri, og fortsætter:

– Det virker dog paradoksalt, at der er så mange konkurser i en tid, hvor aktiviteten stiger og billedet umiddelbart er ganske positivt. Det hænger sammen med, at der stadig er så meget kamp om opgaverne i branchen, at det er svært for virksomhederne at skabe store overskud. Hvis noget så går galt, er der ikke nødvendigvis meget på kistebunden at stå imod med.

– Vores indre spåkone siger om 2018, at det tegner til at blive et år, hvor den største udfordring bliver at skaffe den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Det betyder samtidig, at vi går ind i et år, hvor vi forventer yderligere fald i antallet af konkurser i takt med den stigende aktivitet i branchen, slutter Andreas Fernstrøm.