Efter en langvarig og grundig vurdering er sygeplejen på seniorområdet ved Kolding Kommune nu akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel – et nationalt system, der skal sikre og videreudvikle kvaliteten i det danske sundhedsvæsen. Kolding er blot den anden kommune, der får kvalitetsstemplet.

Akkrediteringen er et udtryk for, at sygeplejen arbejder systematisk med kvalitetsudvikling, der bidrager til, at borgerne får leveret sygeplejeydelser af høj kvalitet.

”Fokus på kvalitet skaber værdi for borgerne. Vi arbejder f.eks. med målsætninger for, at borgeren får den rigtige medicin, at regler for hygiejne overholdes, og at der er sammenhæng og kontinuitet i ydelser til borgere,” fortæller Kristine Roed Antonsen, udviklingssygeplejerske i Kolding Kommune.

”For ledere og medarbejdere er akkrediteringen et stort skulderklap for det arbejde, vi udfører, og for vores faglighed. Kvalitetsbedømmelsen betyder bl.a., at faglige drøftelser prioriteres i hverdagen, og at vi har fået nye, præcise retningslinjer at arbejde efter.”

Kvalitetsbedømmelsen er foregået ved, at udefrakommende eksperter har vurderet, om Kolding Kommune opfylder kravene fra Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringen er gældende i tre år.