Den nye Sygeplejeklinik åbnede fredag i Sundhedshuset, hvor der var åbningstaler ved Borgmester Jacob Bjerregaard og Formand for Social- og Sundhedsudvalget Susanne Eilersen.

Fredericia Byråd vedtog i budget 2018, at der skulle oprettes en sygeplejeklinik på Fredericia Sundhedshus. Formålet er at sikre, at vi fortsat er på forkant i det nære sundhedsvæsen. Fredag blev det indviet.

Fredericia AVISEN var med live under talerne, som kan ses her:

Efterfølgende talte Fredericia AVISEN med Annette Mogensen, der er leder af sygeplejerklinikken:

Fredericia AVISEN talte også med Annette Kjær Poulsen og
Anna Rahbek Mortensen, der er sygeplejsker.

Sygeplejeklinikken er for visiterede borgere, og klinikken vil fremover være første tilbud til borgeren, der bliver visiteret til lægeordinerede opgaver, som f.eks. sårpleje, medicindispensering, injektioner, råd og vejledning. Det er opgaver, der i dag bliver udført af hjemmesygeplejen.