En række syge borgere frygter den forestående valgkamp, da de fra Mogens Bak Hansen, en del ansatte på Fredericia Jobcenter og Kompetencecentret , er blevet gjort opmærksom på at politisk engagement, læserbreve, demonstrationer, samt spørgsmål til byrådet vil kunne skade deres verserende sag på Jobcentret.

Det bliver i ugerne op til valget umuligt at færdes i det offentlige rum uden at blive antastet af politikere, det kan blive en vanskelig øvelse for alle os som i kassetænkningens navn er blevet syltet , ikke at stille dem til ansvar for alle deres løgne i sidste valgkamp, også fordi vi i årevis har søgt svar på en masse spørgsmål om vores situation, uden at kunne få relevante svar på disse.
Kræver det egentlig ikke en grundlovsændring, hvis den offentlige forvaltning kan fratage en gruppe syge borgere deres demokratiske rettigheder og ytringsfrihed.

Set i lyset af dette er det endnu mere undrende at der i Fredericia Kommune er tradition for at man kan sidde i Byrådet som sygemeldt og på fleksjob, men disse enkelte folkevalgte beskæftiger sig måske ikke med politik?

Af Kirsten Cordz , Gert Altofte, Anette Hyre Jensen, og Pia Mors Laursen – Fredericia.