Når køreplanerne på Fredericia bybusser træder i kraft den 26. juni er der en del justeringer. Men det meste vil være velkendt for byens borgere.

”Vi har lyttet meget til både borgere og chauffører, fordi det er dem, som hver dag opsamler erfaringerne med vores busser. Derfor har vi inddraget dem i processen for at skabe et bedre bybusnet i Fredericia,” siger Lotte Stensberg, afdelingschef for Plan og Udvikling i Sydtrafik.

For nogle af linjerne er der blot tale om nye afgangstider, mens der for andre linjer ændres på ruten gennem byen. Linje 1 kører ikke længere af Kaltoftevej, men kører i stedet ad Indre Ringvej og Fælledvej. Det er en omlægning, som har været et stort ønske blandt passagerne.

Den største forandring for fredericianerne er, at bybusserne med numrene 1, 2 og 3 nu ændres fra at komme hver 20. minut til hver halve time.

Du skal skifte på banegården mellem linje 2 og 3
Samtidig bliver linjerne 2 og 3 ”skilt” fra hinanden. Det er ikke længere den samme bus, som blot skifter nummer ved Banegården. Nu skal passagerne huske at skifte bus rent fysisk, hvis de fx rejser fra Snoghøj/Erritsø mod Ryeshøj eller modsat.

Det bliver nødvendigt, fordi linje 2 nu kommer til at køre i en ring, som betjener Vesterbrogade, Treldevej, Lumbyesvej og Banegården. Linje 3, som betjener Banegården, Erritsø og Snoghøj kommer fremover til også at betjene virksomhederne Energinet og postcentret i Erritsø.

En helt ny rute – linje 7
Midtbyen i Fredericia får en ny linje – linje 7. Linjeforløbet for denne er fra Banegården til Korskærvej til Vesterbrogade og tilbage til Banegården. Linje 7 kører i tidsrummet mellem 6 og 18.

”Det er en linje, som har været efterspurgt af både borgere og chauffører,” forklarer Lotte Stensberg.

Linjerne 5 og 6 har begge fået indlagt en ekstra aftenafgang. Linje 6 kører derudover ikke forbi idrætscentret, men i stedet Treldevej. Derfor bør Fredericianere dobbelttjekke deres afgangstider, også hvis det drejer sig om de regionale busser, rute 105 og rute 106.

Fakta: Brug Rejseplanen og sydtrafik.dk

Tjek om der er ændringer i din køreplan via Rejseplanen.dk. Den er fuldt opdateret, blot skal du huske at indtaste en dato efter den 26. juni. Ellers vises de gamle tider stadig.

Man kan også finde de nye køreplaner på sydtrafik.dk/køreplaner, hvor de nemt kan printes. Hvis man har udfordringer med at få styr på de nye tider, så hjælper Sydtrafik gerne på 7010 4410.