Erhvervskunder i Sydbank får nu adgang til attraktiv finansiering med garanti fra det EU-støttede vækstprogram InnovFin. Samarbejdet har til formål at understøtte udlån til erhvervsprojekter i vækst- og innovationsvirksomheder. Det glæder også den lokale afdeling i Fredericia.

“Partnerskabet med InnovFin giver os en yderligere mulighed for at støtte op om virksomhedernes vækst og være en professionel samarbejdspartner. Her er der virkelig tale om et samarbejde som kan understøtte de finansieringsmæssige udfordringer som eksempelvis vækst, forskning og innovation typisk er forbundet med,” siger Filialdirektør Lars Jensen og fortsætter:

“Jeg tror på, at mange virksomheder sætter pris på at have én seriøs samarbejdspartner som kan levere hele pakken. Derfor ser jeg det absolut også som en kæmpe konkurrencefordel for Sydbank. Tager vi de lokale briller på, ser vi blandt andet en transportsektor, som er på en evig innovationsjagt for at kunne opfylde EU’s klimamål. Regeringens ønske om 70% CO2 reduktion i 2030 må forventes at accelerere behovet for udvikling og finansiering yderligere i de kommende år. Det koster uanfægteligt penge, og hér har jeg da, allerede nu, et par virksomheder med postnummer 7000, som helt oplagt vil komme til at drage fordel af InnovFin” 

Øget beskæftigelse gennem investering og vækst i innovative projekter. Det er ambitionen hos den Europæiske Investeringsfond, EIF, og baggrunden for det partnerskab som EIF netop har indgået med landets fjerdestørste bank, Sydbank, via det EU-støttede vækstprogram InnovFin.

Det nye partnerskab gør det muligt for Sydbank at tilbyde sine erhvervskunder lån til en lavere rente, hvis kunderne lever op til ét af en række vækst- og innovationskriterier fastlagt af EIF. Muligheden for attraktiv finansiering opstår, fordi EIF via vækstprogrammet InnovFin stiller garanti for 50 pct. af et lån, der kvalificerer sig til programmet.

Projekterne, der finansieres i partnerskab med InnovFin, kan både være lån til vækst- og innovationsvirksomheder eller konkrete projekter, hvor en virksomhed indfører mere innovative processer.Hos Sydbank ser man et betydeligt forretningsmæssigt perspektiv i det nye partnerskab og forventer, at det vil komme mange af bankens erhvervskunder til gode.

Morten Barsballe Nielsen, områdedirektør for Erhverv i Sydbank, har følgende kommentarer til det nye partnerskab:

“Vi ser positivt på perspektiverne i det nye partnerskab med InnovFin, og vi ser gode muligheder for at blive endnu bedre til at tiltrække og fastholde vækst- og innovationsvirksomheder. Der er ingen tvivl om, at det er et attraktivt kundesegment for Sydbank, både nu og på sigt.”

“Vi ser et betydeligt potentiale, både på vegne af de erhvervskunder, der får glæde af en konkurrencedygtig finansiering, og for os som bank. Jeg forventer, at vi kan være med til at sætte fart i en lang række projekter af innovativ karakter, der kan bidrage til at skabe vækst hos vores kunder og dermed til at skabe fremgang og arbejdspladser på tværs af Danmark.” “Som organisation er vi klar til opgaven med at identificere og igangsætte nye projekter i samarbejde med vores erhvervskunder, og vi forventer, at partnerskabet vil øge Sydbanks udlån med ca. 750 mio. kr.” “Erhvervskunder, der bliver omfattet af vækstprogrammet, skal fortsat kunne leve op til Sydbanks normale, grundige kreditvurdering til gavn for både kunden og banken.”

Fakta om partnerskabet:
• Sydbank forventer øget udlån via vækstprogrammet på ca. 750 mio. kr.
• Vækstprogrammet er målrettet virksomheder op til 499 ansatte
• EIF stiller garanti for 50 pct. af et lån
• Ét af 14 innovations- eller vækstkrav skal opfyldes for, at et projekt kan blive omfattet af InnovFins garantidækning
• Øger Sydbanks evne til at tiltrække og fastholde vækst- og innovationsvirksomheder
• Erhvervskunder i Nordtyskland kan også blive omfattet af InnovFin-lån

Om InnovFin:
Finansieringen er muliggjort af støtte fra InnovFin SME garantifaciliteten med finansiel støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 program og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) under Investeringsplanen for Europa. Formålet med EFSI er at understøtte og gennemføre produktive investeringer i EU og sikre bedre adgang til finansiering for virksomheder.