Anette Hyre-Jensen synes, det er flot, at borgmesteren har afsat tid til at holde 2 møder for syge borgere, som de via facebook blev inviteret til. Hun skriver, at borgmesteren ikke sagsbehandlede på disse to møder. Nej det gjorde han selvfølgelig ikke. Men ud fra disse to møder udsprang nye og helt private møder, hvor medlemmer af Socialdemokratiet fik en anderledes sagsbehandling, end der normalt gives i Jobcenter Fredericia. Det kan undre, at også Inger Nielsen holder private seancer, men det er nok heller ikke nemt at samle nok stemmer, når man flagrer fra det ene parti til det andet.

Alt dette foregår i juli-august 2017, hvor Jacob`s egen partikammerat skriver, at under et privat møde med borgmesteren, som var interessant og konstruktivt, der blev borgervejlederen hentet ind til mødet, og han fik af borgmesteren besked på at afslutte borgerens sag nu – stik imod Ankestyrelsens afgørelse.
Efter dette møde får borgeren brev fra Jobcentret om, at borgeren skal i et 3 årigt ressourceforløb.

Få dage senere ringer Jobcenterchefen personligt til den syge borger, og beder denne se bort fra brevet om de 3 års ressourceforløb, da der er kommet en kontraordre højere oppe fra.
Borgervejlederen skriver derefter til borgeren en søndag aften, at borgmesteren har befalet ham at anmode om en ekstra tid til borgeren i Det Rehabiliterende Team i august.

Efter dette møde er borgeren meget positiv, og skriver videre, at vedkommende nu skal have lavet en længerevarende funktionsevnebeskrivelse i eget hjem.
Jeg er ikke i tvivl om, at denne pludselige positive indstilling skyldes Jacob Bjerregaards indblanding, og jeg skrev derfor mit læserbrev “En rundhåndet borgmester!”

Anette Hyre-Jensen kritiserede mit læserbrev, hvorefter hun skrev til mig på mail, at hun ved, at borgeren nu er i ressourceforløb indtil 2018.

Men kære Anette Hyre-Jensen, hvad er der så lige sket fra afgørelsen i juli 2017 om 3 år i ressourceforløb, til det nu er et år i stedet? Og tilmed i en positiv ånd?
Jeg er af en enkelt borger blevet kritiseret for at ville ødelægge det for syge borgere. Det er det absolut sidste, jeg ønsker med mit læserbrev.
Men jeg kritiserer, at det kun er visse facebook-medlemmer, som får chancen for disse private møder. Og jeg kritiserer i den grad, at vores borgmester går ind og påvirker sagsbehandlingen i udvalgte sager.

Karen Møberg,
Blåhøj 12,
Fredericia

Leave a Reply