Inger Nielsen
Brovadvej 46
7000 Fredericia

Fredericias Børne og skoleudvalg skal på deres møde i januar træffe beslutning om, at børn med ADHD, autisme og andre diagnoser skal flytte skole, da der mangles pladser. Hvorfor er det altid de, som har det svært, der skal rammes?

Spørgsmålet besvares næppe. De 40 millioner kroner der afsat skal bruges på Specialskolen Nørre Allé. Specialklasser, der er mere ned hårdt brug for. Dertil kommer også ekstra lærerkræfter.

Der er, set med mine øjne ikke afsat penge til, at de skal flyttes til Bøgeskov eller andre steder hen, så må udvalget i gang med finde flere penge eller andre løsninger.

En løsning kunne være:

At lave Nørre Allé om til en specialskole

At flytte nogle af de elever der går på idrætslinjen til en anden skol.

Hvad er begrundelsen for at raske børn og unge, ikke kan bruge barakker.

Jeg mener når det er godt nok til børn med handicap, så må de også kunne benyttes af raske børn og unge uden handicap.

Er forældrene overhedet inddraget i processen eller er det først nu, hvor forvaltningen har lavet deres forslag, sikkert med velsignelse af formand og næstformand eller de kender måske ikke noget til det?

Under valgkampen sidste år, gjorde forældrene opmærksom på lokale- og lærerproblemer, da antallet af børn er stigende.

Fakta er:

Forældrene er ikke blevet indkaldt til et eneste møde før beslutningen skal træffes. 

Borgerinddragelse – hør blev det ikke nævnt under valgkampen af partierne.

Prøv nu at lave en løsning, der er langtidsholdbar i stedet for, at dryppe de 40 millioner kroner lidt her og der. Men går det som det plejer, stemmer udvalget for forvaltningens forslag. 

Prøv at tænke på børnene når I stemmer, det vil være noget nyt.

Skriv en kommentar