Formand for Dansk Folkeparti i Fredericia, Susanne Eilersen, kaster et blik på budgetforhandlingerne, der har været intense, og samtidig har der ifølge hende været et fornuftigt samarbejde melllem partierne. Dansk Folkeparti ser positivt på ’’Fredericia i balance’’, da mange af partiets budgetønsker er blevet opfyldt.

Viceborgmesteren i fæstningsbyen, Susanne Eilersen, havde forventet, at processen ville blive intens. Hun ser dog anderledes på årets budgetforhandlinger sammenlignet med sidste år, da partierne i år har fået fremlagt et helhedsoverblik fra starten af. Det er en forskel fra sidste år, hvor partierne blot blev informeret om dele af budgettet, og så blev det sat sammen til sidst:

– Der har været et godt overblik, og tingene er blevet skrevet på en måde, hvor vi ved, hvor pengene kommer fra og hører til. Derefter har vi partivis snakket med borgmesteren, hvor jeg synes, at Dansk Folkeparti er blevet hørt. Vi har fået meget igennem, som vi ønskede os fra forslagene, som vi præsenterede i sommers, fortæller Susanne Eilersen.

Det er ikke alle partier i byrådet, der har oplevet samme problemfri proces. Venstre forlod forhandlingerne søndag, og de blev derfor ikke en del af budgettet, hvilket de har været i de sidste syv år. Kollegaen, der er på samme fløj som Venstre, mener, at det er drømmescenariet, at alle partier i et byråd er en del af et budget:

– Vi har ikke været i forhandlingsrum med Venstre, så vi kan ikke vide, hvad der er sket, eller hvad der ikke er sket. Jeg så gerne, at alle var en del af budgttet, men jeg kan kun tale på DF’s vegne. Her kan vi konstatere, at vi er blevet hørt og har oplevet en god dialog i forhandlingsrummet, understreger Eilersen.

Nogle af Dansk Folkepartis store budgetforslag i år har været ældreområdet, flere ressourcer til familieafdelingen og større satsning på turisme. Partiet mener, at de har fået fuld plade, da der er afsat økonomisk kapital til ovenstående områder. Det er især på ældreområdet, som partiet brænder for, at der er afsat nogle midler. Her er det især den såkaldte ’’temperaturmåling’’, som der er blevet sat en halv million til, og det glæder partiet.

Forligspartierne har bestemt, at der både kigges på, hvordan man tager sig af de ældre medborgere, og om der er et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Formålet er at se, om der kan spares penge på vikarkontoen, såfremt der er et godt arbejdsmiljø.

Ifølge hende er der mange medarbejdere, der skal løbe ekstra hurtigt og har en presset hverdag, hvilket er illustreret igennem et højt sygefravær. I den forbindelse bruges der mange vikarer, og det bliver dyrt i længden, hvis man ser på udbyttet i sidste ende. Vikarer kender heller ikke de ældre på samme måde som de fastansatte, og dermed får de i højere grad sværere ved at opfylde den enkelte borgers ønsker i et plejehjem.

Ud over at Dansk Folkeparti argumenterer for, at der skal investeres i familieafdelingen og sundhedshuset, så glæder de sig også over udviklingen af et nyt campus. For at skabe fundamentet for, at flere fredericianere uddanner sig mere, afsætter forligspartierne til de kommende etaper af campusprojektet 146,525 mio. kr. til anlæg af kommunale funktioner og medfinansiering af fællesfunktioner på campusområdet i Kanalbyen i budgetår og overslagsår. Partiet indrømmer dog, at de ikke har været 100% optaget af området, selvom der er afsat mange millioner til området:

– Det er mange millioner, men vi har ikke været fuldt optaget af det, men nu er muligheden der. Vi ønsker flere uddannelser i Fredericia, men vi kigger også på det med spænding, da det er vigtigt, at enderne finder sammen.