Regeringen og Dansk Folkeparti blev i årets finanslov enige om, at det også skal være muligt at uddanne sig til fængselsbetjent i Vestdanmark. Det forventes at skabe et øget rekrutteringsgrundlag i Vestdanmark og dermed bedre muligheder for at imødekomme behovet for at uddanne nye fængselsbetjente i fremtiden. Folketingsmedlem Susanne Eilersen (DF) vil kæmpe for at denne uddannelse bliver placeret i Fredericia – og hvad mere oplagt end at bruge de midlertidige politiskolerammer på Ryes Kaserne. 

Der skal etableres en uddannelsessatellit for fængselsbetjente i det vestlige Danmark med plads til ca. 50 studerende årligt. Hertil afsættes 49,1 mio. kr. i 2019 og 21,2 mio. kr. årligt fra 2020-2022. Det glæder Susanne Eilersen:

“Det er helt klart noget, vi skal arbejde videre med i Fredericia, og jeg vil gøre mit på Christiansborg. Det vil være oplagt at rykke uddannelsen til Fredericia, nu hvor vi har de fantastiske rammer på Ryes Kaserne. Jeg ved ikke, hvad Forsvaret vil sige til det, men det vil jeg undersøge. Økonomisk vil det give rigtig god mening”, siger Susanne Eilersen og fortsætter:

“Vi har bygningerne. Det vil ikke koste en krone og der skal ikke engang fejes. Vi har brugt en masse penge på den midlertidige politiskole, og i stedet for, at det bliver “spild af ressourcer”, kunne det ligge i Fredericia. Placeringen har ikke været en del af forhandlingerne endnu, men jeg vil arbejde videre for, at det bliver Fredericia. Det ville være fantastisk for byen, og det vil samtidige give mere uddannelse til byen.”

“Det er ærgerligt, at der ikke blev sat navn på stedet i forhandlingerne, men det har ikke været en del af dem. Nu vil flere kommuner nok byde ind. Det scenarie frygter jeg. Men lad os se. I Fredericia kan vi byde ind med en virkelig attraktiv løsning uden at skulle investere flere kroner”, slutter Eilersen.

Om beslutningen på Finansloven

Kriminalforsorgen har i 2018 kørt omfattende kampagner for at rekruttere fængselsbetjente og betjente til den nye transportbetjentuddannelse. Der er bl.a. igangsat rekrutteringskampagner på de sociale medier, udarbejdet ny rekrutteringshjemmeside og udviklet nyt kampagne-,billed- og budsskabsmateriale. Kriminalforsorgen har endvidere på en række forskellige måder, f.eks. på informationsmøder på tværs af landet, aktivt kommunikeret om kriminalforsorgen som arbejdsplads for at øge viden om og interesse for arbejdet som fængselsbetjent.

Kriminalforsorgen vil – udover etableringen af en uddannelsessatellit i det vestlige Danmark – igangsætte dels en rekrutteringsanalyse, der skal bidrage til at øge antallet af elever på fængselsbetjentuddannelsen, dels en afgangsanalyse med henblik på at iværksætte målrettede fastholdelsesinitiativer for fængselsbetjente.

https://pro-print.dk/