Den 19. januar var de danske fødevaremyndigheder på kontrolbesøg i fiskebilen – Brittas Fisk – i Skærbæk, og det endte med at koste indehaveren en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner.

Det var nemlig ikke muligt at vaske hænder i fiskebilen, fremgår det af kontrolrapporten fra besøget.

”Det indskærpes, at håndvaskene skal være forsynet med rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Følgende er konstateret: Vand er ikke tilsluttet hvorfor hygiejnisk håndvask ikke er mulig,” lyder det i kontrolrapporten fra den 19. januar.

Indehaveren af fiskebilen bedyrede ellers over for Fødevarestyrelsen, at der i løbet af dagen var vasket hænder. Det skete bare i de virksomheder, hvor fiskebilen har været parkeret. Men den forklaring blev ikke godtaget af Fødevarestyrelsen, som kvitterede med en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner.

Fødevarestyrelsen fulgte også op på en indskærpelse fra deres forrige kontrolbesøg, hvor forholdet heller ikke var bragt i orden. Det drejede sig om opbevaringstemperatur, som Brittas Fisk ikke har dokumenteret siden 16. august 2016.