Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam opfordrer flere kommuner til at samarbejde om fælles supercykelstier, sådan som Odense og Faaborg-Midtfyn Kommune gør det. De åbner i dag de første to kilometer af en ny supercykelsti mellem Odense og Årslev.

Den nye supercykelsti mellem Odense og Årslev syd for Odense skal ifølge borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager, gøre Årslev mere attraktiv at bosætte sig. Supercykelstien anlægges i samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Odense Kommune.

Og supercykelstier på tværs af kommunegrænser er vejen frem, når vi skal forbedre transportmuligheder for borgere i og omkring de store byer. De er ganske enkelt et stærkt redskab for kommunerne til at arbejde med erhvervsudvikling og bosætning, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam:

– Den nye supercykelsti kommer til at sikre borgere syd for Odense let, sikker og hurtig adgang til Odense og arbejdspladser som fx Syddansk Universitet og det nye Odense Universitetshospital. Den er et eksempel på, hvordan en omegnskommune kan gøre sig attraktiv over for borgere, der gerne vil kombinere storbyens muligheder og arbejdspladser med en hverdag tæt på naturen, siger Klaus Bondam.

Samtidig åbner supercykelstier op for en spændende udvikling i forhold til elcykler:

– Det siger sig selv, at man som cyklist kan hverdagspendle længere, hvis man får lidt hjælp i form af en motor. Med flere supercykelstier kan elcyklen i mange sammenhænge fungere som et rigtigt stærkt alternativ til bilen.

– Dermed bidrager de til at reducere den trængsel på vejene, som både er så belastende for den enkelte og koster både erhvervslivet og samfundet dyrt, siger Klaus Bondam.

De supercykelstier, som i disse år anlægges rundt om i landet, er typisk finansieret af stat og kommune i fællesskab via den store 2015-cykelpulje og den lille 2017-cykelpulje, der udmøntes i 2018/19. Klaus Bondam opfordrer til, at politikerne etablerer en ny flerårig cykelpulje fra 2020.

– Det er svært at forestille sig, at vi havde fået motorveje af betydning, hvis kommunerne alene skulle stå for finansieringen. Hvis vi skal sikre en stærk cykelinfrastruktur på tværs af kommunerne, er staten nødt til at være med til at tage ansvar, siger Klaus Bondam.

FAKTA

Når medarbejdere og varer ikke når frem som planlagt, får det konsekvenser for produktionen. DI har beregnet, at forsinkelser på de danske veje koster i dag samfundet 20 mia. kr. årligt.

Region Hovedstaden har beregnet, at borgernes cykling betyder 1,1 million færre sygedage om året sammenlignet med, hvis vi ikke cyklede.