Sundhedsudvalget holdt mandag deres udvalgsmøde på GenoptræningsCentret. Indledningsvis fik de en generel introduktion til GenoptræningsCentret af leder Ellen Pedersen og teamleder Heidi Pedersen.

Det giver god mening, at Sundhedsudvalget tager på besøg på de forskellige arbejdspladser på sundhedsområdet, for det giver politikerne en god indsigt i hvilke tilbud, der er til borgerne i Fredericia Kommune.

Genoptræningscentret bliver en del af det nye sundhedshus, og dette emne blev naturligvis også drøftet på mødet, hvor der var en god dialog, og spørgelysten var stor.

I mødet deltog, ud over Ellen Pedersen og Heidi Pedersen, formand for udvalget, Susanne Eilersen, næstformand Frances O’Donovan, velfærdsdirektør Annemarie Zacho-Broe, Voksen- og sundhedschef Rolf Dalsgaard Johansen.