I Sundhedsudvalget har der været flere punkter på dagsordenen, hvor temaet er rygning. I skolerne skal der forbygges og hvis man er startet, er der kommet et nyt rygestoptilbud, der henvender sig til folk i naturen.

Fredericia Kommunes rygestoptilbud til borgerne dækkes primært af ”Kvit det skidt”, samt en mindre andel på apotekerne og i forbindelse med rehabilitering ved Træning & Forebyggelse. Der er det seneste års tid sket en stigning i antallet af henvendelser til rygestop blandt andet som følge af en øget opmærksomhed på Sygehus Lillebælt.

Fra 2020 forventes det, at der kan komme flere henvisninger fra særlige målgrupper, som kræver andre rammer for et rygestopforløb. På baggrund af de gode erfaringer på de somatiske sygehuse, så udvider Sygehus Lillebælt Very Brief Advice-metoden for henvisning til rygestop til også at gælde de psykiatriske sygehuse, hvormed det formodes at skabe en mindre stigning i antallet af henvendelser herfra. Dette medfører en opmærksomhed på, at borgere henvist fra psykiatrien kan have behov for andre rammer for deres rygestopforløb.

Fra 2020 vil der også være et øget fokus på samarbejde mellem Træning og Forebyggelse og Sundhedsplejen i forhold til gravide og rygestop.

Fredericia Kommune har siden 2008 haft en partnerskabsaftale med Løve Apotek og Krone Apotek om rygeafvænning, som er blevet genforhandlet hvert efterår. Aftalen indebærer, at apotekerne tilbyder korte samtaler om rygning og rygestop, individuelle rygestopkurser og gruppeforløb, som Fredericia Kommune dækker udgifterne til.

I 2018 og 2019 har apotekerne sammenlagt afholdt 31 individuelle rygestopforløb. 24 af forløbende blev gennemført, hvoraf 18 borgere er rapporteret røgfri ved afslutning. Ved opfølgning 6 måneder efter afslutning var 3 borgere fortsat røgfri, mens 4 borgere havde været røgfri de sidste 14 dage. Det har de sidste år ikke været muligt at oprette et holdtilbud på grund af manglende tilmelding. 

Ifølge Sundhedsstyrelsens ”Forebyggelsespakke om tobak”, så anbefales det på grundniveau, at kommunerne har fleksible rygestoptilbud for alle borgere. Der ønskes derfor en nytænkning af rygestoptilbuddene i Fredericia Kommune for at sikre flere differentierede rygestoptilbud til borgerne, således at tilbuddene bedre kan målrettes den enkeltes behov og særlige målgrupper.

I den forbindelse er partnerskabsaftale om rygeafvænning med apotekerne opsagt, men til gengæld bruger Fredericia Kommune selv de midler nu på følgende ting:

  • Oprettelse af en nyt rygestoptilbud. Tilbuddet vil være et gruppebaseret rygestopforløb, som vil foregå i naturen. Dette tilbud skal være med til at sikre, at Fredericia Kommunes rygestoptilbud rammer en bred målgruppe, samt nytænkning af naturen som en sundhedsfremmende arena.
  • Øget fokus på rygestoptilbud målrettet gravide.
  • Imødekommelse af behovene fra borgere, der er blevet henvist til rygestop fra psykiatrien.

“Det er forskeligt hvordan folk har det, og vi har tænkt, at vi vil henvende os til nogen, der ikke banker på døren og sætter sig ned ved et bord. Derfor har vi valgt at bruge naturen,” siger formand for Sundhedsudvalget, Susanne Eilersen (DF), til Fredericia AVISEN.

Røgfriskoletid

Implementeringen af den flerstrengede indsats ”Røgfri Fremtid” startede op i august 2019.  Indsatsen kobles sammen med det generelle sundhedsfremmende og forebyggende arbejde for børn og unge i Fredericia, og indeholder bl.a. elementer for 5. til 10. klasse.

Det tobaksforebyggende arbejde har et primært fokus på overbygningsskolerne, og dermed eleverne fra 7.-9. klasse, som siden august 2019 har kørt Kræftens Bekæmpelses tobaksforebyggelsesprogram X:IT.  7. klasserne havde som en del af deres undervisning mulighed for at deltage i fotokonkurrencen ”Cool uden røg” i uge 39-41, hvor der blandt andet blev fundet en lokal vinder.

Derudover blev der den 17. og 18. september 2019 afholdt sundhedsdag for 8. årgang på Sundhedshuset, hvor eleverne var igennem 5 forskellige sundhedsrelaterede workshops.

Arbejdet hen imod røgfri skoletid for både elever og ansatte er ligeledes startet op. Kirstinebjerg Skolen indførte røgfri skoletid fra 1. august 2019, mens Ullerup Bæk Skolen indførte røgfri skoletid fra 1. januar 2020.

Den 18. december 2019 blev der offentliggjort en ”National handleplan mod børn og unges rygning” indeholdende en bred vifte af initiativer rettet mod at stoppe og forebygge børn og unges rygning og nikotinafhængighed. Den indebærer blandt andet et krav om røgfri skoletid for elever på alle grundskoler (røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter). Lærer og medarbejdere er ikke en del af kravet, men det opfordres til, at der lokalt træffes beslutning om, at de også skal være omfattet af reglerne. Det vil være op til skolerne at beskrive rygepolitikken, og hvilke konsekvenser det skal have at overtræde rygepolitikken. 

Som en del af evalueringen af den lokale indsats blev der i september foretaget en måling af antallet af rygere og snus-brugere i 9. klasse og 10. klasse. Resultaterne viste, at 37% af eleverne i starten af 9. klasse i Fredericia har prøvet at ryge (mere end et enkelt sug f.eks. cigaret, vandpibe eller e-cigaret). Svarprocenten på undersøgelsen var på 72%, hvormed det reelle tal kan være højere.

Indsatsen ”Røgfri Fremtid” kommer i foråret 2020 blandt andet til at have fokus på ungemiljøerne og fritidsmiljøerne, som en del af arbejdet mod flere røgfri miljøer. Derudover arbejdes der videre med indsatsen ”trivsel, identitet og fællesskaber” på mellemtrinet og understøttelse af røgfri skoletid. 

“Det er et tiltag vi er langt med sammen med Kræftens Bekæmpelse. Det er ikke bare tobakken der er farligt, da der er andre ting som vandpibe, e-cigaretter og snus. I særdeleshed snus er noget mange unge er begyndt at tage, og derfor har vi udvidet vores målgruppe til at omhandle alt med tobak. Vi har fået en status i den forbindelse, hvor skolerne er så godt med, vi kan gå en tak længere ned og ramme 5. og 6. klasse nu. Det lægger os meget på sinde,” siger Susanne Eilersen.

https://www.billet.dk/dizzy-mizz-lizzy#tour

1 KOMMENTAR

SKRIV EN KOMMENTAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her