Ældre borgere mellem 65 og 90 år efterspørger stadig flere ydelser fra sundhedsvæsenet, og de sidste ti år er stort set hele væksten i sundhedsbudgetterne gået til denne aldersgruppe. Trenden kan udfordre den fremtidige finansiering af sundhedsvæsenet – især fordi antallet af 65-90-årige ventes at stige markant

De seneste ti år er sundhedsudgifterne til aldersgruppen 65-90 år steget hurtigere og mere end for resten af befolkningen. Faktisk er det den ældste del af borgerne, der bruger stort set alle de ekstra ressourcer, som i samme periode er blevet tilført sundhedsvæsenet.

Det viser en ny rapport med titlen ”Fremtidens sundhedsudgifter”, som VIVE har lavet for Danske Regioner. Rapporten har undersøgt, hvordan det voksende antal ældre og den stigende gennemsnitlige levealder vil påvirke behovet for ressourcer i sundhedsvæsenet.

Sundhedsudgifter til ældre accelererer
En af rapportens vigtigste konklusioner er, at de gennemsnitlige sundhedsudgifter pr. alderstrin for aldersgrupperne fra 65-90 år ser ud til at accelerere, mens de for yngre aldersgrupper ligger nogenlunde konstant.

”Hvis vi tegner en kurve over sundhedsudgifterne delt ud på borgernes alderstrin, så stiger kurven for de ældre alderstrin stejlere i dag, end den gjorde for ti år siden. Det fænomen kalder vi for steeping, og i lighed med undersøgelser fra udlandet har vi nu også fundet tegn på steeping i Danmark,” siger professor i sundhedsøkonomi hos VIVE, Jakob Kjellberg.

De ældre bliver både dyrere og flere
I de kommende år vil antallet af ældre borgere vokse markant, og derfor bliver det ekstra vigtigt at være opmærksom på steeping-effekten, når fremtidens sundhedsvæsen skal finansieres. De økonomiske modeller, som i dag bruges til at regne på udgiftsbehovet i sundhedsvæsenet, tager kun i et lille omfang hensyn til steeping.

”De nuværende modeller risikerer at undervurdere de kommende års vækstbehov i sundhedsomkostningerne, og det er rapportens klare anbefaling, at for eksempel De økonomiske råd og den økonomiske modelgruppe DREAM begynder at indregne en selvstændig steeping-effekt i deres fremskrivninger af sundhedsudgifterne i Danmark,” siger Jakob Kjellberg.

Læs mere og download rapporten på VIVEs hjemmeside

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer