Sundhedsminister Ellen Trane Nørby var mandag på besøg på Kolding Sygehus – Patienternes Akutsygehus. Her hørte hun blandt andet om tankerne bag konceptet med én fælles indgang for den akutte patient til hele sygehuset. Hun mødte også en patient i den nye sengebygning og fik et kig ind i dagshospitalet, ligesom hun så forskellige bud på nye måder at arbejde på, der kan være med til at sikre et bedre flow til gavn for patienterne.