Forside Danmark Sundhedsjournalen bliver brugt af 400.000 borgere hver måned

Sundhedsjournalen bliver brugt af 400.000 borgere hver måned

DEL

På bare ét år er antallet af brugere af Sundhedsjournalen fordoblet. 400.000 borgere bruger deres nem-id hver måned for at logge ind og se deres personlige sundhedsdata. Det er næsten en fordobling af antallet af besøg på bare ét år.

Samtidig viser en netop gennemført undersøgelse, at borgere og sundhedsfaglige oplever, at Sundhedsjournalen gør det lettere for patienten selv og pårørende at finde relevante sundhedsoplysninger. At den giver større overblik og et mere sammenhængende forløb for patienten. Og at borgere oplever, at de har hurtigere adgang til egne oplysninger ét sted, hvilket giver øget patienttryghed.

Af samme årsager er Sundhedsjournalen netop blevet nomineret til Digitaliseringsprisen 2018 i kategorien “Sammenhæng”. Begrundelsen for indstillingen lyder, at Sundhedsjournalen er med til at skabe mere sammenhæng i behandling og styrker mødet mellem borgere og sundhedspersoner via et fælles digitalt overblik over relevante sundhedsoplysninger, som der står i begrundelsen.

For at komme ind til sine sundhedsdata på Sundhedsjournalen, skal man gå ind på sundhed.dk. Og bag Sundhedsjournalen står Danske Regioner, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Midtjylland, MedCom og sundhed.dk. Desuden har Praktiserende Lægers Organisation, Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, KL og Danske Patienter været med i styregruppen omkring projektet.

Netop det stærke samarbejde er sundhed.dk‘s bestyrelsesformand, Jens Stenbæk tilfreds med:

“Successen med Sundhedsjournalen er et produkt af et frugtbart samarbejde blandt både statslige, regionale og kommunale aktører, og det er vi rigtigt stolte af”, siger Jens Stenbæk.

Hele projektet omkring Sundhedsjournalen blev igangsat i 2015, hvor styregruppen bag Sundhedsjournalen blev dannet med kontorchef Lone Kaalund Thiel fra Region Nordjylland i spidsen. Derfor er hun både stolt og glad over det høje antal brugere og nomineringen til prisen:

“Sundhedsjournalen giver borgere bedre indsigt i deres eget sygdomsforløb. Det gør dem til aktive medspillere samtidig med, at den letter de sundhedsfaglige arbejde, som har mulighed for at se på tværs af regioner, afdelinger og sektorer”, siger Lone Kaalund Thiel.

Fakta:

Sundhedsjournalens sider vises for borgere knap 3 millioner gange på en måned.

400.000 logger ind med nem-id for at se deres personlige sundhedsdata hver måned, hvilket er en fordobling på blot ét år.

Dertil kommer, at brugerne ofte også besøger andre kilder i Sundhedsjournalen som fx e-journal og laboratoriesvar (hhv. 200.000 og 150.000 unikke besøg/februar 2018).

Onsdag den 14. marts bliver det offentliggjort, om Sundhedsjournalen bliver vinder af Digitaliseringsprisen.