Fredericia Byråd afholdt i dag byrådsmøde i ADP Lounge. En længere dagsorden med fokus på budget2021 dannede grundlag for dagens møde.

Stolene var opsat i biografformation foran pressepladserne og endnu længere fremme kunne man ane byrådsmedlemmerne, der havde taget plads ved bordene, der i dagens anledning var opsat som en den skole-berømte hesteskosformation. Stemningen var god inden, hvor også kommunens embedsværk summede med politikerne, nød kaffe, chokolade og andet godt. En del tilhører primært fra de politiske kredse havde sammen med pensionerede byrødder fundet plads i loungen, der normalt byder velkommen til ligahåndbold.

“Vi sidder med afstand og har den space, vi skal have grundet COVID-19. Vi har et afbud fra Kenny Bruun Olsen, ellers er vi fuldtallig,” indledte Borgmester Jacob Bjerregaard og nævnte, at et enkelt tillægspunkt til dagens dagsorden var, at Marianne Thomsen ønsker at udtræde af Borger- og Demokratiudvalget.

Overordnet set viser 2. budgetopfølgning 2020 for Fredericia Kommune, at kommunens har en sund økonomi i balance, med en robust kassebeholdning og et ambitiøst anlægsprogram for 2020. Det var grundviden i dag, da Fredericia Byråd afholdt Byrådsmøde i ADP Lounge, Fredericia Idrætscenter. Det er anden gang, at Byrådet rykker mødet ud af Byrådssalen som følge af COVID-19.

“Alt i alt må vi sige, at vores budgetopfølgning i 2020 ser godt ud. Det er et stort regnskab, hvor vi arbejder med mere end 3 mia kroner. Vi rammer stort set et 0, de fleste steder. Vi har samlet et overskud. Den samlede forventning til resultat i alt for 2020 viser ved 2. budgetopfølgning en forbedring i forhold til vedtaget budget på 47,920 mio. kr.,” sagde Borgmesteren og konkluderede, at det alt i alt ser fornuftigt ud.

På serviceudgifterne forventes et merforbrug på 3,969 mio. kr. Det dækker over mindre forbrug på de ordinære serviceudgifter ekskl. COVID-19 udgifter på -14,266 mio. kr., og en forventning på 18,235 mio. kr. til COVID-19 relaterede udgifter.

På øvrige driftsudgifter forventes stigende udgifter primært på beskæftigelsesområdet på i alt 67,035 mio. kr., som dækkes af midtvejsreguleringen.

Budgettet på renter, Jordforsyning/Danmark C og anlæg forventes overholdt.

Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget på ”samlet resultat” udgør 32,373 mio. kr., som vedrører fremrykning af anlæg, låneoptag, klimaprojekter, frigivelse af opsparede midler til krydstogtanløb, landsbypuljer og akutmidler HR, omprioritering af midler fra drift til anlæg vedrørende Hannerup og Stævnhøj plejehjem samt Byforum, udgifter til Fredericia Sommerby og Juleby, justering af spar/lån fra 2019, bortfald af risiko for sanktion på serviceudgifterne, reduceret pris- og lønskøn, indfrielse af garanti (Fredericia Teater), sager om salg og nedrivning af ejendomme, opsparing på ældreboliger og sparede driftsudgifter pga. nedlukning i forbindelse med COVID-19.

“Det er på botilbud, at vi ser det største pres. Det gælder både de borgere, der lever længere, men også de borgere, der har brug for diverse tilbud. Det koster. Men jeg tænker, at vi med budgetopfølgning nummer 2 kan godkende denne,” sagde Bjerregaard.

“Jeg er glad for, at du nævner områderne, slår ned på alder og handicappede. Budgetopfølgningen viser, der er udfordringer. Det er der. Det kan godt ske, at kommunen har opfordringer, men de folk, der står med har det ikke godt. Jeg kender en borger, der mangler en handicapbil. De har fået at vide, at de skal vente 1,5 år. Hvis det viser sig, at det er anderledes, vil jeg lytte det til det. Derfor foreslår vi, at man i de kommende forhandlinger indfører max. 60 dage til at behandle sådanne enkelte sager,” kommenterede Karsten Byrgesen og fortsatte:

“Der er fokus på de gamle, som mig – i alt fald når man ser på min hårfarve. Men vi skal også kigge på de godt 6000 mennesker, der er arbejdsløse i Fredericia. Det vil jeg vende tilbage til, når vi skal diskutere budget 2021.”

“I forhold til ventetider og handicapbiler, så er det opmærksomhedspunkt i udvalget. På sidste møde fik vi en redegørelse. Ventetiden er nedadgående. Der ligger også et forslag på at få den endnu længere ned. Vi agter at gøre noget ved det, og gør noget ved det,” sagde Lars Ejby Pedersen (A).

“Du har fuldstændig ret, Karsten. Det er en udfordring, at så mange i Fredericia er på overførselsindkomster. Vi er godt i gang. Vi siger også, at vi skal investere i vores Jobcenter, men Socialdemokraterne og Nye Borgerlige har ikke meldt deres ja til vores ideer endnu. Vi skal møde borgerne og virksomhederne mere. Vores indsats har kastet næsten 50 jobs af sig. Vi er godt i gang. Vi skal knække den historiske kurve, vi har. Jeg vil derfor også bede jer fra Nye Borgerlige om at være i denne retning. Det handler dog ikke kun om økonomi. Det handler også om de menneskelige ressourcer og det fællesskab, der ligger deri,” sagde Peder Tind (V).

“Det er fine spørgsmål, du stiller Karsten. Vi skal have fokus på hele livet i forhold til FNs Verdensmål, men det synes jeg også, at vi har fokus på, vi kan også se gode resultater af vores indsatser. Vi er meget opmærksomme. Jeg håber, at vi kan finde nogle enigheder i de kommende forhandlinger. Jeg vil gerne rose vores ansatte for store fremskridt,” tilføjede John Nyborg (A).

“Jobcentret har lovet os fokus på de stillinger, du nævner. De 225 skal gerne besættes med borgere fra Fredericia,” tilføjede Anette Hyre (A).

“Hvis noget går skidt, så siger mange, at vi mangler penge. Jeg synes, at Venstre har gode ideer, men det er ikke sikkert, at vi skal investere penge. Vi kan også se på, hvordan vi gør det og om vi gør det rigtigt. Derudover drejer det sig også om, at dem som kan, men ikke vil arbejde, skal ud på arbejdsmarkedet, så vi kan hjælpe dem, der ikke kan,” sagde Byrgesen.

“Vi har en vision om, at alle der kan skal i arbejde. Det er en god vision. Jeg er meget stor tilhænger af, at alle har noget at byde ind med i forhold til samfundet. Vi skal indrette vores arbejdsmarked sådan, at det tilbyder sig for alle typer jobs. Man skal dykke ned i substansen, det ved jeg også, at du gør Karsten. De sidste 2,5 år har omstrukturering været en stor del af vores arbejde. Det er fra lavpraktisk ting, telefontid og fleksibiliteten er langt større i dag. Der er sket mange små og store ting. Nu er vi der, hvor vi skal knække kurven og sætte speederen i bund. Alle der kan, skal i arbejde,” sagde Tind.

“Jeg bliver nødt til at reagere på den diskurs, der siger, at ledigheden skyldes, at der er mange mennesker, der ikke vil tage et arbejde. Jeg tror, at mange har mistet deres arbejde, som følge af den globale Coronakrisen. Jeg synes, at det er ærgerligt, at man siger, at mennesker ikke gider tage et arbejde. Det er en lang debat, som jeg ikke synes skal tages under budgetforhandlingerne. Vi har arbejdet intenst med det siden 2018. Vi har arbejdet med konkrete anbefalinger gennem to år. Ventetiderne det samme. Vi har også bevilliget penge til at ansætte. Vi er ikke i mål, men vi har ikke siddet på hænderne uden at opdage, at der er et problem,” sagde Cecilie Roed Schultz (Ø).

“Jeg noterer bare, at jf. kommunens egne tal, har 6000 mennesker i den arbejdsdygtige alder ikke job. Men jeg håber på succes, samt at det går fremad,” sluttede Byrgesen denne del af debatten.

“Vi blev enige om i Økonomiudvalget, at vi skulle tage udgangspunkt i et basisbudget. Det skal kombineres med denne budgetopfølgning, og det pres, der er på vores økonomi på forskellige felter, hvor vi skal ind at prioritere. Det gælder både børn-, ældre- og handicapområdet. Når man ser budgettet her, vil man se, at vi faktisk har, når man når til 2024, en kassebeholdning på over en halv milliard. Det giver nogle muligheder. Sidste år lavede vi et flot budget med infrastruktur, skoler, sundhedshus og meget mere. Det er meget positivt, også at vi har den økonomi til rådighed i dag. Der er dog en serviceramme og en anlægsramme, der afgør, hvor meget vi kan investere,” sagde Borgmester Jacob Bjerregaard.

“Vi skal selvfølgelig næste år se på beskæftigelsesområdet. Hvis verdensøkonomien kollapser, hvis vi rammes af noget, som vi aldrig har været ramt af før, så skal vi handle. Vi har allerede handlet nærmest uge for uge. Byrådet har haft et mod til at investere, hvilket har gjort, at vi holder hjulene i gang i Fredericia. Grunden til, at vi har så god økonomi, som vi har nu, er også fordi vi har en fornuftig udligningsreform, som kunne have været bedre, men alligevel god nok, selvom den måske kommer 3-4 år for sent. Det var måske turbulent sidste år, så gjorde mulighedskataloget fra sidste år, at vi kan investere. En tredje forklaring er, at vi har gjort kagen større. Vi får flere indtægter ind end for år tilbage. Jeg glæder mig til gode forhandlinger i september måned,” sagde Jacob Bjerregaard.

“Vi stemmer for, men kvitterer også for, at vi vedtager Basisbudgettet som første budget, og ikke et politisk budget eller som sidste år, hvor vi skulle spare nogle penge. Vi er en anden situation i år, og det er rigtig dejligt. Det er godt, at vi kan prioritere overfor hele råderummet, og er gået væk fra den gamle måde at gøre det på. Vi ser frem til nogle gode snakke og de ønsker, der kommer ind fra partierne,” sagde Pernelle Jensen (V).

“Dansk Folkeparti kvitterer for basisbudgettet. Jeg synes, at det er overskueligt, hvad der er udarbejdet. Ros til Tommy (Fredericia Kommunes økonomichef, Tommy Abildgaard red.) for budgettet og opsætningen. Så er det rigtigt, at vi har nogle udfordringer, som vi håber, at vi får gået en omgang på. Kan udgifterne vokse sig så store, at vi skal tage højde for dem. Vi skal også være obs på, hvordan refusionspengene fra Christiansborg ender i vores kurv. Vi ser også frem til en god proces,” sagde Susanne Eilersen (O).

“Jeg vil sige, at den økonomi, vi har lige nu med en relativt god kassebeholdning, hvilket giver os mulighed for at se på de nedskæringer, der har været i vores samfund. Nu skylder vi vores medarbejdere at se på, hvor vi har brug for at se på efterslæbet. Det er både skolerne, der har brug for renoveringer, men også de steder, hvor man har afskediget folk. Nu har vi økonomien til at genoprette den service og det niveau, vi har i Fredericia,” sagde Cecilie Roed Schultz.

“Der kan være nogle fordele ved ikke at falde ned fra himlen, men når man får ting på afstand ser man måske ting anderledes. Dokumentet, vi står med, er historisk. Det lille byråd, som man kan definere som Økonomiudvalget, har godkendt det. Jeg vil glæde mig over, at vi er en kommunen med penge i kassen. Det er godt, hvis tiderne bliver stramme. Men et overskud på 350 millioner i 2021, giver en 550 millioner i kassen i 2024. Derfor spørger vi også om vi skal betale negative renter ved at have pengene på bogen. Vi skal derfor se på om vi skal investere i stedet. Anlægsrammen siger, at parterne forpligter sig til, at 1 mia er rammen, der skal prioriteres til grønne investeringer. Jeg vil gerne passe på vores natur. Jeg vil gerne erindre om, at jeg har noget på sinde der,” sagde Karsten Byrgesen og forslog at sænke grundskyldspromillen og spurgte så:

“Hvorfor låne så mange penge, hvis vi har penge i kassen.”

Byrgesen fortalte også, at han gerne så andre løsninger på genbrugsområdet. Herunder, at afregningen for at komme af med affald var uretfærdige.

“Vi har haft meget fokus på det grønne i Fredericia, men mest det grønne, vi kan se, men ikke det grønne vi ikke kan se. Det gælder eksempelvis Lillebælt. Livet, der skulle være derude, er udfordret. Vi vil derfor i 11 time stille forslag om at dumpe sten i havet. Det kan være godt for fiskene og faunaen,” fortsatte Byrgesen.

“Man skal passe på med at kravle op i et træ lige nu. Det kan jeg godt mærke, men fra os går vi ind i forhandlingerne med en sund økonomi. I forhold til jobdebatten, så har vi været gode til at skabe arbejdspladser. Vi har et anlægsprogram på en halv milliard. Det er flot. Jeg husker, at vi gik ind med 100 millioner sin tid. Så det er flot. Der er nogle bundne opgaver på skoledelen, på senior og handicap, samt på udsatte. Vil vi udvide vores velfærd, så koster det, og de ligger et andet sted end at forslå skattelettelser. Vi river ikke negle af, hvis vi giver skattelettelser, men vi gør det, hvis pengene tages fra velfærd. De her penge er ikke dumpet ned fra himmel til os. De penge er kommet fordi, vi har været dygtige de senere år. Virksomheder har etableret arbejdspladser, og det kommer til at betyde, at vi skal investere mere. Det er afgørende. Jeg hæfter mig også ved Venstres forslag om 360 graders bosætning. Det er godt. For os i Socialdemokratiet er det en klar ambition, at vi er 21, der er enige. Derfor vil jeg ikke stå her og sige meget, for at kravle op i et træ. Jeg vil gerne have jer med op i træet,” sagde Steen Wrist Ørts (A).

“Den røde regering og støttepartierne kan takke for det økonomiske råderum, der er muligt efter en borgerlig regering, som gør det muligt med en nu kommende underfinansieret finanslov. Det var landspolitisk. Lokalpolitisk har vi i 104 år, med fire års undtagelse, haft et socialdemokratisk ledet Fredericia, så at svirpe de borgerlige er måske lige at stramme det lidt. I forhold til Karsten (Byrgesen red.), så vil jeg undlade at kommentere på alle punkter, da vi gerne skal være færdig inden 31.9. Jeg er dog glad for, at du har meldt dig ind i et parti, der også går ind for skattelettelser,” sagde Christian Jørgensen (V).

Ligestillingsredegørelse for 2020

“Vi ser en stigning både på ledelsesniveau, men også som helhed. Vi ligger over landsgennemsnittet. Det er dejligt, at vi har så mange dygtige og stærke kvinder i vores organisation. De yder en fantastisk indsats for vores kommune,” sagde Bjerregaard.

Efterfølgende fik fredericianere det, som mange har efterlyst endnu en debat, da karsten Byrgesen og Cecilie Roed Schultz tog en svingom om ligestilling og ikke mindst begreber, idet Byrgesen sagde piger, hvilket Cecilie Roed Schultz blev lidt sur over. Bjerregaard tilføjede: “Slam”.

“Man må gerne kalde mig en pige. Jeg er nok kommet i den alder, hvor det er smigrende. Jeg vil bare slå et slag for, at ligestilling er, at man er bredt repræsenteret på alle områder. Vi er stadig noget genetisk forskellige. Vi har forskellige indstillingerne til det. Nogle kvinder vil gerne bruge tid med børnene, imens de er små. Derfor går Dansk Folkeparti ind for, at familierne selv finder ud af, hvordan de tilrettelægger dagligdagen. Det mener jeg ikke, at staten skal pålægge os, og da slet ikke fra EUs side af,” sagde Eilersen.

Ole Steen Hansen (A) satte også fokus på, at det ikke kun er på disse felter. Han så gerne flere mandlige ansatte på blandt andet daginstitutionsområdet.

Kvalitetsrapport 2020

“Rapporten er gammel, men vi skal gøre det bedre. De tiltag, vi har gjort, kan ikke ses endnu. Når det er sagt, så er penge ikke alt. Vi har i de senere år sammen med 11 andre kommuner været med i et projekt, der indsamler data. Måske har disse kommuner villet for meget. Ingen vil fortsætte. Måske skal vi koncentrere os om nogle færre ting og se på, hvilke ting, vi vil måles på. Det tror jeg, kan gøre det meget bedre. Derfor er jeg glad for, at vi har besluttet at forvaltningen går i gang med et nyt arbejde, så vi sikrer, at vores børn og unge trives og bliver dygtigere. Vi skal lave en udviklingsplan sammen med vores medarbejdere, forældrene, eleverne og så videre. Vi skal være tydelige i udviklingen af vores alles sammens folkeskole. Vores elever er godt klædt på, men vi skal have vores lærere og pædagoger tættere på hinanden, og skal der politiske tiltag til, så skal vi se på det, så vores elever bliver bedre i dansk og matematik, samtidig med, at de får det bedre i skolerne. De ansatte knokler, og vi vil gerne sætte forvaltningen i gang med arbejdet,” sagde Ole Steen Hansen (A).

Pernelle Jensen (V), Cecilie Roed Schultz (Ø) og Inger Nielsen (O) var enige med Ole Steen Hansen i de fleste betragtninger, og ønskede, at man arbejdede videre med flere dele af tallene, så den faglige trivsel stiger, samtidig med at eleverne har det godt.

Placering af et nyt hellested til byens udsatte

”Skuret”, som er et samlingssted for Fredericias udsatte borgere i Fynsgade, erstattes af et nyt og bedre ”hellested”. Social- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte hellestedets placering. De socialfaglige, strategiske og byggetekniske vinkler præsenteres. Endvidere fremlægges anbefalinger til placering fra hhv. brugerne af skuret samt Udsatterådet. Beslutingen skal efterfølgende godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

”Skuret”, som er et samlingssted for Fredericias udsatte borgere i Fynsgade, erstattes af et nyt og bedre. Byrådet har besluttet at give 0,5 mio. kr. til det nye hellested. Pengene kommer fra det udvidede anlægsbudget. Social- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte hellestedets placering.

Et handlingsnetværk, organiseret under Strategi for Udsathed, har arbejdet på at finde en løsning for et nyt hellested, og har i den forbindelse indsamlet viden om brugernes ønsker til hellestedets placering:

  • Indenfor voldene
  • Kort afstand til indkøb
  • Kort afstand til Misbrugscenteret
  • Ikke til gene for andre
  • Væk fra ungdommen

I handlingsnetværket deltager brugerne af skuret, Kirkens Korshær, de opsøgende gadeplansmedarbejdere fra Din Indgang, Fredericia Politi, Socialpsykiatrien, Social- og gadesygeplejersken, Café Mair’s, Kanalbyen og Fredericia Kommune.

En tværgående gruppe, fra Sundhed og Velfærdsinnovation og Teknik og Miljø, har efterfølgende været på rundtur i Fredericia midtby, for at undersøge mulige placeringer. Blandt andet ud fra ovenstående kriterier. 14 steder har været afsøgt (se bilag), hvoraf de 11 er undersøgt og fravalgt.

Udvalget glæder sig over muligheden for et nyt hellested. Udvalget vil gerne indgå i en dialog med de nærmeste naboer, for at sikre en god proces for alle parter og en god opstart på en ny lokation.

“Det er en herlig sag, hvor vi understøtter vores mest udsatte borgere i Fredericia. Skuret skal erstattes af et nyt hellested. Det har ikke været nemt at finde en placering. Vi har valgt Vester Voldgade. Et hellested er det sted, hvor vores mest udsatte borgere kan samles. Jeg har sagt til forvaltningen, at når vi skal åbne det. Så skal det åbnes, som når man åbner DLG eller lignende. Vi har også haft et godt møde med borgerne i området, der har været bekymret. Men vi har også hørt om borgere, der spørger om de må komme med kaffe og kage til de udsatte,” sagde Peder Tind.

“I DF er vi glade for, at det er lykkedes at finde et sted. Vi havde en god og frugtbar debat i udvalget. Jeg kan roligt sige, at sagen er grundigt drøftet og godt behandlet i udvalget. De borgere, der var bekymret, var ikke bekymret efter mødet, vi havde med dem i fredags,” sagde Inger Nielsen.

“Jeg er glad for, at udvalget har behandlet sagen sammen. Jeg er glad for, at vi har arbejdet i åbenhed og med dialog i byrådet. Det har givet en god debat, og tryghed for de mennesker, som skal hjælpes her,” tilføjede Borgmesteren.

TrekantBrands regnskab blev godkendt af byrådet, og budgettet for 2021-24 det samme.

“Den plan, der ligger, håber jeg byrådet kan godkende. Planen er resultatet af en grundig proces mellem de seks kommuner. Vi investerer yderligere i robustheden i vores beredskab. herunder investering i grej og biler. Vi korrigerer også beløbet, så det matcher indbyggerne i de enkelte byer ligeværdigt. Fra 2024 og frem kommer vi samtidig til at sparre penge. Vi sikrer alligevel et trygt beredskab i fremtiden,”sagde Bjerregaard.

Christian Bro (A) fik ordet i forbindelse med vedtægtsændringer i Energnist. “Det er rent teknik, men det skyldes, at man gerne vil ændre vedtægterne, så man kan gøre noget, hvis eksempelvis nogle bliver syge,” sagde Bro. Han fik opbakning.

“Holstensvej er en af vores primære veje, den bruges som offentlig vej, men den ændrede brug af vejen giver det mening at ændre det til offentlig vej. Det er også rent praktik,” sagde Bro til punktet om Holstensvej.

I forbindelse med opførelse af et ketcher-center samt renovering og udvidelse af Erritsø Idrætscenter overdrager Fredericia kommune matr. nr. 36h Erritsø By, Erritsø, beliggende Krogsagervej 46, 7000 Fredericia, af areal 23.394 m2. til den selvejende institution Erritsø Idrætscenter. Arealoverdragelsen er nødvendig for at kunne opnå de nødvendige byggetilladelser.

I forbindelse med overdragelsen tinglyses en deklaration således, at det ikke efterfølgende vil være muligt at afhænde ejendommen til 3. mand uden Fredericia Kommunes godkendelse. Baggrunden for dette er, at da der er tale om kommunal støtte, så skal kommunen sikre sig, at støtten ikke sælges/bruges/omdannes til et ikke kommunalt formål.

Dette vedtog byrådet også.

Spildevandsplan 2020 skal udgøre Fredericia Kommunes retlige grundlag for administration af spildevandsområdet i de kommende år. Den beskriver forhold til anden lovgivning og planlægning, vandområder (recipienter), miljømål, status og plan for kloak- og renseanlæg, samt 10-års aktivitetsplan for fornyelse af Fredericia Spildevand og Energi A/S’ kloaksystem. Spildevandsplan 2020 skal medvirke til at opfylde miljøkvalitetsmål såvel som serviceniveau over for borgerne mht. afledning af regn- og spildevand.

Spildevandsplan 2020 har udover de 3 helt overordnede fokusområder (natur- og miljøhensyn, forsyningssikkerhed og klimatilpasning) også 3 faglige fokuspunkter: Vandområder (recipienter), regnvandsbassiner og overløb fra fællessystemet. Når der skal planlægges og gennemføres forskellige indsatser som led i realiseringen af spildevandsplanen, skal de tre fokuspunkter derfor alle også tænkes ind. Det betyder også, at der bliver fokus på mulighederne for at opnå positive sidegevinster og synergier ved de enkelte indsatser.

Endelig indeholder forslaget til Spildevandsplan 2020 en revideret version af kommunens administrationsgrundlag på spildevandsområdet, herunder også en revision af retningslinjerne i ”Vejledning til etablering og renovering af regnvandsbassiner i Fredericia Kommune”. For borgere og virksomheder vil spildevandsplanen også være en forhåndsorientering om de kommende års initiativer på spildevandsområdet.

Dette blev også godkendt.

“Jeg vil sende en hilsen til Henning Due Lorentzen (tidligere byrådspolitiker). Henning havde talt med fiskerne. Han havde sagt til dem, at der kommer en cykelsti. De troede ikke på ham, men det gør der,” sagde Wrist Ørts om arbejdet med at etablere en cykelsti til Skærbæk.

Byrådet vedtog også en forlængelse af Fuglsang Allé, signalanlæg ved Vesterballevej, Erhverv ved Holstensvej, til sidstnævnte sagde Wrist Ørts:

“Det er et stort område. Danske Havne har lavet en analyse, hvor man ved, at vores havn skaber hele 5000 arbejdspladser. Her etablerer vi et støjværn, der giver nye muligheder. Det bliver rigtig godt. Det er en fin sløjfe. Ros til ADP for det drive, de viser i disse år. Dette er et godt projekt,” sagde Steen Wrist Ørts (A).

Byrådet vedtog også lokal 348, der omhandler Kanalbyen.

“Det er fornøjeligt, at vi kan vedtage denne, jeg er sikker på, at det betyder, at vi kan få en spade i jorden. Vi ved ikke helt, hvordan verdenssamfundet ser ud efter COVID-19, men planen muliggør et spændende projekt,” sagde Steen Wrist Ørts.

Lokalplan 375 med et boligområde ved Ryeshøj og kommunetillæg nr. 16.

“Der har været nogle ønsker, som har gået på muligheden for at lave fast hegn. Men der har også været dialog om to-plan, hvor vi modtog et nej-tak. Man er gået konstruktivt ind i arbejdet derude. Det kvitterer vi for. Man kan sikkert finde flere steder, hvor vi havde utidsvarende lokalplaner. Der kan være brug for, at vi ser på alt fra byggeprojekter til planer,” sagde Wrist Ørts.

By- og Planudvalgsformanden sluttede af med tale om kommuneplanen.

“Hver fjerde år behandler vi kommuneplanen. Der er kommet en række ønsker. Jeg vil gerne sige, at inden vi trykker go, så er det ikke en endelig beslutning. Den skal først i høring, debatteres og godkendes i syv andre byråd,” sagde Steen Wrist Ørts og gennemgik flere byområder.

“Ankestyrelsen undersøger pt. Kommunernes brug af konsulenter. Vi er ved blevet bedt om at komme med flere informationer. Jeg anbefaler, at vi sender det af sted,” sagde Bjerregaard.

“Man må aldrig nogensinde som borger være i tvivl om en afgørelse er sket ved en faglig vurdering, kontra nogen har fået penge for at vælge en type afgørelse. Den tanke må slet ikke opstå hos borgerne, og jeg håber, at vi kan finde enighed om en helt anden udbudspolitik,” sagde Cecilie Roed Schultz.

Marianne Thomsen har også valgt at udtræde af Borger- og Demokratiudvalget. Hun erstattes af SFs Lars Olesen. Udvalgsformand Christian Jørgensen (V) takkede for Marianne Thomsens indsats og bød Lars Olesen velkommen.

Hele dagsorden og senere referat kan læses på www.fredericia.dk

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer