Fredericia Kommune har succes med at tiltrække flere hænder til Plejen med et nyt pilotprojekt

15 skiftede karrierespor til plejen efter, at de har været igennem et afkortet grundforløb. Dette betyder, at man som ny SOSU-elev ansættes på voksenelevløn og kommer hurtigere i gang med praktikken.

Pilotprojektet ’Afkortet grundforløb’ er et samarbejde på tværs af Uddannelsesudvalget og Senior- og Handicap i Fredericia Kommune. Projektet blev sat i gang i foråret 2019 og siden da er det gået stærkt. 50 har været igennem forløbet, der indeholder en intensiv oplæring, AMU-forløb og sommerferievikariat. I alt ønskede 40 personer at blive realkompetencevurderet på SOSU-skolen efter vikarforløbet i Plejen og der var hele 49 ansøgere til de 15 pladser på det afkortede grundforløb på SOSU-skolen.

”Vi har i projektet synliggjort SOSU-uddannelsen som en mulighed for personer, som af den ene eller anden årsag var modne til et karriereskift”, forklarer Pernelle Jensen, der er formand for Uddannelsesudvalget i Fredericia Kommune og fortsætter: ”Vi ved, at økonomi kan spænde ben for uddannelse og karriereskift. Den barriere har vi fjernet ved at gøre det muligt at tilbyde en voksenelevløn gennem hele uddannelsen og det efterfølgende praktikforløb. Det har vist sig at være en god idé og vist af SOSU-uddannelsen er en attraktiv uddannelse”.

Den rigtige hylde: Fra slagter til SOSU-assistent

Det faktum kan Morten Jacobsen godt skrive under på. I 2019 var han en af de første på holdet med elever, som fik deres grundforløb afkortet og derved hurtigere kunne begynde på sin uddannelse som SOSU-assistent.

”Jeg startede med cirka 3 måneders sommerferievikariat i Plejen i Fredericia, efter at jeg havde været på et intensivt oplæringsforløb, så jeg var rustet til at stå med de ældre borgere og deres behov. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg var landet på den helt rigtige hylde efter 25 år som slagter”.

Selv om opstarten for Morten Jacobsen bar præg af ”første gang” og en del forvirring, så er han alt i alt meget glad for, at uddannelsesmuligheden med voksenelevløn overhovedet var mulig.

”Det var altafgørende for mig, at der blev tilbudt en anden mulighed end SU, for det ville jeg ganske enkelt ikke kunne leve af. Jeg er blevet taget godt imod på mit praktikforløb, hvor der er mange søde mennesker, og det gør også bare, at jeg ser det her som den helt rigtige vej for mig”.

Projekt baner vej for flere dygtige medarbejdere i Plejen

Fredericia Kommune har sammen med SOSU-skolen i Fredericia arbejdet tæt sammen om at realkompetencevurdere de personer, som i et afkortet grundforløb stod lige så egnede til at starte på social- og sundhedshjælperuddannelsen eller social- og sundhedsassistentuddannelsen, som de elever der tager den ordinære vej gennem uddannelsen med SU på grundforløbet og elevløn på hovedforløbet.

Et intensivt forløb inden et langt sommervikariat består blandt andet af medicinhåndtering, forflytning, dokumentation, aldring, demens, kommunikation. En model af både intensiv oplæring og hurtig i gang med selve faget bakker et andet næstformand for Uddannelsesudvalget og medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget, Inger Nielsen op om:

”Det her pilotprojekt har allerede på et år vist, at vi kan tiltrække flere dygtige medarbejdere til kernevelfærd. Der er mange fredericianere, der gerne vil i gang med en uddannelse eller i arbejde, men som har brug for at tage en anden vej end den, de hidtil har kendt. Jeg er overbevist om, at flere vil se på det her område og tænke sig at arbejde med noget, der virkelig gør en forskel”.

I Plejen i Fredericia Kommune er man begejstret for resultatet af det afkortede grundforløb og for de nye elever.

”Vi får flere borgere, der har brug for hjælp fra vores dygtige social- og sundhedsmedarbejdere til at klare hverdagen, og derfor skal rekruttere endnu flere medarbejdere i fremtiden. Dette pilotprojektet er ét tiltag ud af mange, der skal være med til at løse rekrutteringsudfordringen på et af kommunens største velfærdsområder”, udtaler Lars Ejby, formand for Senior- og Handicapudvalget. Han fortsætter: ”Vi er meget tilfredse med de nye elever, der gør en stor indsats for vores borgere. Det er en stor fordel, at eleverne allerede kender til faget, når de starter som elev hos os og derfor oplever vi også et langt mindre frafald her”.

En tilgang til faget, som også Morten Jacobsen kan tilslutte sig: ”Jeg vil opfordre alle, der overvejer et karriereskift om at hoppe ud i det. Social- og Sundhedsjobbet er et job, hvor man gør en forskel for et andet menneske, der har fået svært ved at klare sig selv, og jeg kan ikke finde noget mere meningsgivende end det”.

FAKTA

Pilotprojekt ’Afkortet grundforløb’:

• I Budget 2018 blev der afsat 300.000 kr. til etablering af flere praktikpladser. Midlerne udmøntedes i et samarbejde mellem Social- og Beskæftigelsesudvalget og Uddannelsesudvalget, og målet var at komme på forkant med rekrutteringsudfordringerne på Social- og Sundhedsområdet.
• Pilotprojektet er en del af initiativet ”Hænder nok”, som har til formål at sikre, at der er kompetente hænder nok til, at løfte den kommunale velfærdsopgave. Andre initiativer i det projekt er øget vejledning og mentorstøtte til SOSU-elever på skole og i praktik.
• Pilotprojektet fortsætter og har i skrivende stund omkring 90 antal ansøgere til afkortet grundforløb
• SOSU-skolen Fredericia optager hvert år ca. 200 nye elever på SOSU-uddannelserne.
• Hvis du er interesseret i høre mere om det afkortede grundforløb, så Social- og Sundhedsskolen i Fredericia.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer