Forside Fredericia Succes med flygtninge i job: Middelfart Kommunes indsats skal inspirere på landsplan

Succes med flygtninge i job: Middelfart Kommunes indsats skal inspirere på landsplan

DEL

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og integrationsminister Inger Støjberg har bedt Middelfart Kommune komme til Christianborg og fortælle om succesen med at få flygtninge i job. Målet med dagens møde er at samle erfaringerne fra Middelfart og ni andre kommuner, som skal inspirere på landsplan

I 2016 blev 60 borgere med flygtningebaggrund i Middelfart Kommune selvforsørgende via job eller uddannelse. I 2017 er tallet til dato 73.

Det er resultater, der har skabt genlyd og placeret Middelfart Kommune i den absolutte top, når det handler om at få flygtninge i beskæftigelse. Derfor har integrationsminister Inger Støjberg og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen inviteret Middelfart Kommune til at deltage i et inspirationsmøde sammen med ni andre kommuner, der har gode resultater med den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

De gode resultater i Middelfart skyldes primært to ting. Dels har byrådet prioriteret opgaven og investeret medarbejderressourcer. Dels har de lokale virksomheder løftet og taget et stort ansvar, fortæller borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

– Resultaterne er selvfølgelig vigtige for den kommunale økonomi. Det vigtigste for mig er imidlertid gevinsterne på det menneskelige plan. Her har mennesker på flugt fået et fundament for fremtiden – til gavn for hele familien, påpeger Johannes Lundsfryd Jensen.

På dagens møde, der både handler om det, der går godt, og om udfordringer, deltager for-mand for kommunens beskæftigelsesudvalg Morten Weiss Pedersen og kommunaldirektør Steen Vinderslev.

– Vi vil blandt andet dele vores erfaringer med integrationsgrunduddannelsen – den såkaldte IGU. Den, synes vi, er en rigtig god mulighed for, at vores nye borgere kan få et fodfæste på arbejdsmarkedet samtidig med, at de får et kompetenceløft. Vi har lige nu 33 borgere, som er i gang med en IGU. Det er rigtig mange, konstaterer Morten Weiss Pedersen.

Middelfart Kommune valgte på et tidligt tidspunkt at opfordre de lokale virksomheder til at indgå i et partnerskab med kommunen om at løfte opgaven.

– Vi har i forvejen en rigtig god dialog med vores erhvervsliv, som altid har taget et stort ansvar, når det handler om at hjælpe folk ind på arbejdsmarkedet. 112 virksomheder har skrevet under på partnerskabsaftalen på integrationsområdet. Det er vi overordentligt godt tilfredse med, siger Morten Weiss Pedersen.

Han og kommunaldirektør Steen Vinderslev håber også at tage inspiration med hjem fra dagens møde.

– Vi har lavet en særlig indsats for at få flere kvinder med flygtningebaggrund i job eller i gang med en uddannelse. Her vil vi rigtig gerne høre, hvad der lykkes i de andre kommuner. I det hele taget vil vi gerne bakke op om, at vi deler viden om, hvad det er, der virker, siger Steen Vinderslev.

Ved dagens møde skal de ti kommuner også give deres bud på, hvad der fremadrettes skal arbejdes med for at styrke beskæftigelsesindsatsen