I perioden 2011-2014 har der været gennemført et projekt med en indsats til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade.

Indsatsen har styrket kompetencen blandt personalet og styrket samarbejdet på tværs af de forskellige faggrupper til gavn for borgernes forløb og funktion.

Af en undersøgelse på Låsbyhøj fremgår det, at 70% af borgerne ved opholdets start ikke havde evne til at kunne udføre deres sædvanlige aktiviteter, mens det kun var tilfældet ved 7% ved opholdets afslutning. Tilsvarende var der 52%, som havde ekstreme problemer med at overskue hele deres situation ved opholdets start, mens det kun var 4% ved opholdets afslutning.

”Det er kommunens opgave at sørge for den genoptræning, der ikke er den behandlende. Projektets resultater viser, at Kolding Kommune kan yde en genoptræning, det giver en enkelte borger værktøjer til igen at leve sit eget liv. Det giver selvværd for borgeren, er jeg sikker på. Vi er i udvalget meget tilfredse med resultatet,” siger Social- og Sundhedsudvalgsformand Lis Ravn Ebbesen.

I Kolding kommune har der siden 2008 været fokus på området, blandt andet gennem nedsættelse af et hjerneskadeteam, der koordinerer vejen ind i kommunen, når man har fået en hjerneskade.

Det tre-årige projekt for styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade, har især omfattet kompetenceudvikling, undervisning og samarbejde med Hammel Neurocenter og Marselisborgcentret og andre eksperter inden for hjerneskadeområdet. Projektet har været finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.