I forbindelse med budget2020 er der afsat midler til at styrkelse af forebyggende indsatser og pårørende indsatser på misbrugsområdet. Det har Social- og Beskæftigelsesudvalget haft oppe at vende på et udvalgsmøde.

I budgetforliget for 2020 er der afsat 1,4 mio. kr. til en styrkelse af forebyggelsesindsatsen på misbrugsområdet samt pårørende arbejdet. Baggrunden for beslutningen er bl.a. de mange forslag til forbedringer, der kom fra borgere, brugere, pårørende og medarbejdere i budgetprocessen optil. I denne sag forelægges et forslag til, hvorledes midlerne kan udmøntes.

Styrkelse af U-turn 750.000 kr. med helårseffekt fra 2020

Baggrunden for dette er, at Fredericia kommune har gode erfaringer med U-turn. Det er en veldokumenteret metode til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling. Det vil kunne implementeres meget hurtigt og målgruppen vil kunne udvides fra 15-18 år til også at omfatte gruppen 18-25 som i projektperioden. 

Pårørende støtte

650.000 kr. skal afsættes i en pulje til styrkelse af pårørendestøtten og forebyggelse generelt.

Fokusområderne vil være:
– Forebyggelsesindsatsen i folkeskolen
– Indsatser for pårørende
– Øget tilgængelighed af information om misbrug
– Dannelse af tværgående alliance (læger, politi, SSP, restauratører, udsatterådet, uddannelsesinstitutionerne, apotekerne mv.)

Udmøntning af budgetforliget på misbrugsområdet

I budgetforliget for 2020 blev der i alt afsat 5 mio. kr. til en styrkelse af misbrugsområdet. Dette på baggrund af et politisk ønske om retvisende budgetter samt de mange forslag til forbedringer, der indkom fra borgere, brugere, pårørende og medarbejdere i processen op til indgåelse af forliget om budget 2020. I denne sag fremlægges et forslag til, hvorledes beslutningen om tilførelsen af 3,6 mio. kr. til løbende drift kan udmøntes.

Misbrugsområdet i Fredericia har været under pres gennem længere tid. Der er stor efterspørgsel på tilbuddene og mange søger behandling. Dette har over en årrække sat økonomien på misbrugsområdet under pres, da også finansieringen af en række implementeringsprojekter udløb.

For at kunne genoprette økonomien på misbrugsområdet og skabe retvisende budgetter, blev det i budgetaftalen besluttet, at de 3,6 mio. kr. af rammen på 5 mio. kr. skal bruges til et permanent budgetløft. Forvaltningen indstiller, at midlerne udmøntes med helårsvirkning i 2020 og fremadrettet. Midlerne tilføres primært til en styrkelse af de sundhedsfaglige indsatser i behandlingen, så det er muligt at leve op til kravene fra Sundhedsstyrelsen. Ungebehandlingen styrkes ligeledes i form af socialfaglig behandling og rådgivning. Derudover finansiers merudgifter, som det øgede behov for døgnbehandling, især til borger med meget komplekse problemstillinger, har medført for Rusmiddelcenteret.

Organisering og fysisk placering

Af forligsteksten fremgår ligeledes, at der ønskes en optimering af kommunens tilbud på misbrugsområdet, organisering og fysiske placering, så den mest optimale drift sikres fremadrettet. For den del som omhandler tilrettelæggelse af indsatsen iværksættes arbejdet med det samme. Arbejdet med den fysiske organisering og planlægning koordineres med analysearbejdet i ’kloge kvadratmeter’.

Vigtigt område

For formand i Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Tind (Venstre), er begge de nævnte områder noget han brænder for og finder vigtigt.

“Med U-turn kan vi se, at det virker og det er defor, at vi gerne vil skrue op for det. Vi har bedt forvaltningen om en samlet pakke om hvordan vi kan skabe bedre information til de pårørende, der kan være magtesløse i den her sag med familiemedlemmer, som er i misbrug,” siger Tind og slutter:

“Det har været vigtigt for os at komme i gang med de sager hurtigst muligt, da det er meget oppe i tiden.”

https://www.billet.dk/dizzy-mizz-lizzy#tour

Skriv et svar