I Budget 2020 blev det blandt andet besluttet, at fritidsområdet skal samles under én leder og området skal gentænkes, så det i endnu højere grad understøtter, at børn og unge i Fredericia får mulighed for at indgå i stærke fællesskaber. Herudover skal der i 2020 iværksættes en proces til udarbejdelse af en ny politik for fritidsområdet i Fredericia, hvor forebyggelse og fællesskaber vægter højt.

De konkrete beslutninger fra Budget 2020 betyder, at visse områder og konkrete tiltag flyttes fra et fagudvalg til et andet. En flytning fra ét fagudvalg til et andet har som konsekvens, at der sker en ændring af styrelsesvedtægten.

Ændringer som følge af budget 2020

Konkret medfører beslutningerne i Budget 2020 følgende ændringer i styrelsesvedtægten:

  • ”Ungdomsskolen” flyttes fra Uddannelsesudvalget til Børne- og Skoleudvalget. Herudover indskrives ”ungemiljøerne” sammen med ”Ungdomsskolen”.
  • ”Gasværksgrunden” og ”Ungdommens hus” flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalget til Børne- og Skoleudvalget. Herudover indskrives ”De orange haller” sammen med ”Ungdommens Hus” og ”Gasværksgrunden”.
  • ”Årets Idrætsfest” står under Kultur- og Idrætsudvalget. Erstattes med ”Fejring af Ildsjæle”.
  •  Udvikling af miljø for iværksætteri herunder aktiviteter på Bülows kaserne” under uddannelsesudvalget erstattes med ”Bülows Makerspace, Byg & Hyg og iværksættermiljøet og tilhørende gang på Bülows Kaserne”.
  • ”Overordnede strategiske, økonomiske og driftsmæssige forhold vedrørende Bülows Kaserne” indskrives under Økonomiudvalget.

Følgende ændringer foretages i styrelsesvedtægten som følge af tidligere beslutninger i Byrådet/fagudvalgene:

  • ”Veteranområdet” flyttes fra Social og Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalget som følge af beslutning i Byrådet den 2. marts 2020 om Veteranudvalget – § 17 stk. 4.
  • ”10.kl.” under Uddannelsesudvalget erstattes med ” 10´ende”.
  • ”Kompetenceudviklingsstrategi” under Uddannelsesudvalget slettes.

Styrelsesvedtægten er ligeledes konsekvensrettet med de bemærkninger som Ankestyrelsen anførte i brev af 9. marts 2018. Bemærkningerne fra Ankestyrelsen drejer sig om nummerering af afsnittene i styrelsesvedtægten samt henvisning til vederlagsbekendtgørelsen. Som konsekvens af sidstnævnte er ordlyden fra vederlagsbekendtgørelsen indsat i § 22. Den ændrede ordlyd ændrer dog ikke på indholdet og hensigten i forhold til den eksisterende styrelsesvedtægt.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer