Der var rift om pladserne i den nye styregruppe for bæredygtig byudvikling, som Økonomiudvalget i Middelfart Kommune har udpeget deltagerne til. Tre nye borgerrepræsentanter er klar til start.

Bæredygtige og velfungerende byer og lokalsamfund er afgørende for, at borgere og virksomheder kan trives og vokse. Ifølge Middelfart Byråd er lokalsamfundene i kommunen velfungerende og med stærke fællesskaber, og det vil Byrådet satse på, at de vedbliver at være.

Nu skal tre af kommunens borgere bistå byrådet i en ny styregruppe, der skal hjælpe bæredygtig byudvikling et skridt videre i alle lokalsamfund:

– Vi har fået 14 virkeligt kvalificerede ansøgninger fra borgere, der gerne vil bidrage til styregruppen og dermed til udviklingen af vores lokalsamfund. Det er jeg glad og stolt over, og det beviser bare, at engagementet og lysten til at bidrage til kommunens udvikling – den er her, fortæller en glad borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

De tre der blev udpeget er Ole Olsen, Heiko Buch-Illing og Anders Christensen. De tre deltagere er udvalgt ud fra ønsket om en styregruppe, der spænder bredt og er sammensat med for-skellige styrker. Økonomiudvalget har ønsket deltagere, der blandt andet har konkret erfaring med gennemførelse af lokal udvikling, er rundet af lokalsamfundsarbejde, er engageret i stærke sociale fællesskaber og har et godt og bredt netværk.

– Kommunen er os, der bor her, og derfor skal vi sammen udvikle den til et godt sted at bo og leve. Udviklingen af lokalområderne sker ikke kun fra byrådssalen, men i høj grad ved aktivt samspil med omgivelserne. Vi får bedre løsninger og stærkere engagement ved at involvere borgerne mere direkte og tidligere processerne. Jeg glæder mig til at trække i arbejdstøjet sammen med de øvrige styregruppemedlemmer, slutter borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Og netop den lokale drivkraft til at skabe udviklingen sammen – borgere, virksomheder, foreninger, institutioner og byråd – ligger i de lokale fællesskaber. Derfor bliver der nu lavet en proces for hvert lokalsamfund der ønsker det på et niveau, hvor alle har mulighed for at byde ind.

Udover de tre borgere og borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, så har Økonomiudvalget udpeget 3 byrådsmedlemmer og 3 direktører til styregruppen, så den når op på 10 medlemmer:

Byrådsmedlemmer
– Steen Dahlstrøm (A)
– Regitze Tilma (V)
– Mikkel Dragmose-Hansen (F)

Direktører:
– Steen Vinderslev, Kommunaldirektør
– Mette Bostrup, Social- og Sundhedsdirektør
– Thorbjørn Sørensen, Teknik- og Miljødirektør

Fakta om processen:
• 23. maj på Strib Skole drøftede byrådet bæredygtig byudvikling med lokaludvalgene,
• 25. juni vedtog Byrådet at gå i gang,
• i august er styregruppen nedsat med politikere og borgere,
• når arbejdet i lokalområderne går i gang nedsættes lokale udviklingsgrupper,
• der sættes ressourcer af til at hjælpe med arbejdet i lokalområderne,
• alle lokalsamfund, der ønsker det, har nye udviklingsplaner inden udgangen af 2021.

Formålet er, at:
• skabe en aktiv udviklingsdagsorden for alle lokalsamfund,
• styrke lokale fællesskaber mellem mennesker,
• udvikle alle lokalsamfund til endnu bedre steder at bo og leve,
• udvikle eksperimenter, der er med til at levendegøre FN’s 17 verdensmål lokalt, og
• styrke kommunale institutioners rolle som dynamo for lokal udvikling.

https://www.gfforsikring.dk/kontakt-gftrekantomr%C3%A5det