I forlængelse af regeringens udmelding om at genåbne udvalgte samfundskritiske sundhedsuddannelser for så vidt angår studerende på sidste del af uddannelserne, har uddannelses- og forskningsministeren besluttet, at syv sundhedsfaglige uddannelser kan gennemføre en kontrolleret genåbning.

Syv sundhedsfaglige uddannelser kan fra den 15. april gennemføre en kontrolleret genåbning for så vidt angår sidste-semester studerende.

For universiteterne gælder det følgende uddannelser: Medicin, Odontologi og Tandtekniker (erhvervsakademiuddannelser, der varetages af Aarhus Universitet).

For professionshøjskolerne gælder det følgende uddannelser: Sygeplejerske, Bioanalytiker, Jordemoder og Radiograf.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har gennemført en dialog med uddannelsesinstitutionerne om, hvilke uddannelser der skal omfattes.

Konkret er uddannelsesinstitutionerne blevet bedt om redegøre for, at uddannelsen giver de studerende kompetencer, der er kritiske for det sundhedsfaglige område, og at fysisk fremmøde er af afgørende betydning for, at de studerende kan afslutte deres uddannelse til sommer.  

Derudover er uddannelsesinstitutionerne blevet bedt om at redegøre for en række faktuelle og praktiske elementer af betydning for genåbningen. Det gælder fx antal studerende, hvilke aktiviteter, der planlægges gennemført fysisk, på hvilken lokalitet, der åbnes for begrænset fysisk tilstedeværelse, samt redegøre for deres beredskab i forhold til hygiejne og reduktion af smitte.

Uddannelsesinstitutionerne skal sikre, at det begrænsede fysiske fremmøde kan ske forsvarligt uden betydelig risiko for smittespredning og i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Fx skal alle studerende og ansatte vaske hænder ved ankomst på institutionen, der skal holdes to meters afstand i alle lokaler, tastatur, mus og andet udstyr, der anvendes, skal vaskes og sprittes af efter brug.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for den kontrollerede, gradvise åbning af uddannelsesinstitutionerne.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer