I samarbejde med Sundhedscenteret og pædagogstuderende fra UC Syd
er CSV Koldings STU-afdeling i gang med at uddanne elever til
trivselsambassadører.

De udvalgte trivselsambassadører kommer på kursus på Sundhedscentret. De lærer, hvad der skal til for at sikre god trivsel, og hvordan man kan tilrettelægge aktiviteter, der fremmer trivslen.

– For rigtig mange af vores elever er kost, søvn, motion og det at planlægge sociale aktiviteter ikke noget, der bare sker af sig selv. Samarbejdet vi har indgået med Sundhedscenteret betyder, at eleverne får en konkret viden fra specialister om, hvordan man spiser og sover rigtigt samt redskaber til, hvordan man i dagligdagen kan skabe god trivsel for sig selv og sine kammerater, siger Lene Graa, konsulent på CSV.

Efter en fælles dag for alle elever på CSV vælger eleverne i alt 8 elever, der går videre til en uddannelsesdag på Sundhedscenteret. Her vil Andreas Jürgensen, der sidder i Sundhedscenterets afdeling for ”Sundhedsfremme og forebyggelse” stille skarpt på konkrete initiativer, der er mulige for de unge at overføre til hverdagen.

– Det kan handle om, at eleverne bliver bedre til at lægge mobiltelefonerne fra sig i god tid før sengetid, at ambassadørerne på skolen har øje for at få alle med i en aktivitet, at man starter morgenen med noget rigtigt morgenmad og ikke blot drikker en Red bull, fortæller Andreas Jürgensen.

Med hjem fra uddannelsesdagen på sundhedscenteret får eleverne konkrete initiativer, de kan arbejde videre med sammen med underviserne. I den forbindelse er 11 pædagogstuderende tilknyttet projektet, og de vil ligeledes være med til at implementere indsatserne.

Om STU’en

STU er den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge (16-25 år), der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær uddannelse med støtte. Eleverne har forskellige typer af funktionsnedsættelser som eksempelvis adhd, autisme og udviklingshandicap. Målgruppen er meget differentieret, men der vil ofte være kognitive, intellektuelle og sociale udfordringer.