Børnehaven har ved et tjek af bygningerne opdaget et forhøjet niveau af skimmelforekomster i den ældre bygningsdel, der omfatter samlingsrummet samt Løve-, Zebra-, Tiger- og Girafstuerne. Kolding Kommune har netop modtaget en rapport fra Goritas om omfanget, og heldigvis er det angrebne område isoleret i husets skjulte konstruktion, f.eks. tag og væg.

Prøverne viser ikke forhøjede svampesporer i luften i de områder, hvor børnene færdes.

–  Vi har opdaget det, inden det har bredt sig for meget, og det gør, at vi nu kan få sat en holdbar plan i værk for en kommende renovering, siger Børnechef, Merete Lund Westergaard.

Skimmelforekomsterne får alligevel konsekvenser for forældre og børn. Når renoveringen går i gang, og der bliver åbnet ind til skimmelsvampen, vil børnene ikke kunne opholde sig i samlingsrummet, Savannen, og de fire tilstødende stuer. Derfor skal omkring 60 børn genhuses, mens renoveringen står på. Børnene i den nyere del af børnehaven bliver ikke berørt.

– Vi forventer, at genhusningen bliver sat i værk i april. Og vi vil nu gå i gang med at sikre pladser i lokalområdet, så børnene ikke bliver spredt for alle vinde, og forældrene ikke skal køre til den anden ende af byen for at få pasning, siger Merete Lund Westergaard.

For at sikre at forekomsten af skimmelsvamp i indeklimaet holdes på et normalt niveau i perioden frem til renoveringen påbegyndes, vil der blive iværksæt ekstra rengøring og skruet op for ventilationen. For en sikkerheds skyld har Kolding Kommune desuden bestilt løbende målinger, så indeklimaet hver tredje uge tjekkes for svampesporer.