Selv om sårbare borgere med mentale lidelser og handicap har behov for en stabil og tryg hverdag, får de ofte det modsatte på landets døgninstitutioner, på botilbud og i psykiatrien. Brugen af vikarer er nemlig ganske omfattende, og det skaber både utrygge situationer og mindre stabilitet. Det oplever et flertal af de ansatte, der til dagligt tager sig af plejetrængende borgere.

– Vi arbejder med noget af det fineste, nemlig menneskers liv. Hver gang vi går ind ad en dør, sætter vi fodspor i andres liv. For at det bliver positive fodspor, kræver det relationer, og det skabes gennem gensyn og kontinuitet hos personalet. Så uanset hvor godt den enkelte vikar udfører sit arbejde og uanset hvor meget omsorg, den enkelte vikar drager, er det et problem, hvis det for borgeren er et nyt ansigt, der træder ind, siger Torben Hollmann, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA, om problemet, som tydeligt tegner sig i en spørgeskemaundersøgelse for ansatte inden for det specialiserede socialområde.

Tæt på 2.000 FOA-medlemmer har deltaget i undersøgelsen. Af dem oplever hele 6 ud af 10, at brugen af vikarer har medført utrygge situationer på arbejdspladsen. Lige så mange mener, at brugen af vikarer gør det svært at give borgerne den nødvendige stabilitet.

Også formand for Pædagogisk Sektor, Kim Henriksen, uddyber udfordringerne forbundet med et stort vikarforbrug.

– Der er naturligvis dygtige vikarer, men der kan både ske et tempotab og en kvalitetsforringelse. Vikarerne har ikke nødvendigvis kompetencerne til at yde den strukturerede specialpædagogiske eller sundhedsfaglige indsats, som den enkelte borger har brug for i forhold til sit handicap. Det er uacceptabelt, når det sker, siger Kim Henriksen.

Bedre bliver det ikke af, at der ofte skiftes ud i persongalleriet blandt vikarerne. Blandt de ansatte er hver anden helt eller delvis enig i, at udskiftningen i vikarerne er stor.

– Vi er hos nogle af de borgere, der har det sværest. De har byrder, som vi andre ikke engang i vores værste drømme kan forestille os. Hvis vi skal lette lidt af deres byrder, kræver det, at borgerne tør åbne sig. Men det forudsætter en tryghed, som kun opstår, hvis vi kan sikre kontinuitet, og hvis de ansatte har mulighed for at bruge deres faglighed, siger formand for Social- og Sundhedssektoren Torben Hollmann.

Ifølge undersøgelsen er andelen af tilkaldevikarer mange steder ganske stor, når man ser på de ansatte, der tager sig af pleje og støtte til borgerne. For mere end hver 10. ansatte er over halvdelen af personalet på deres arbejdsplads på en typisk arbejdsdag tilkaldevikarer.