Mens der er vind i sejlene for lystbådehavnene og fremgang hos campingpladserne, er der fortsat store tab i overnatningerne for hoteller, feriecentre og vandrerhjem. År til dato faldt overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem med 8 mio. sammenlignet med samme periode i 2019, de udenlandske overnatninger udgjorde 5,5 mio af tabet. Svenske og norske overnatninger faldt mest med hhv. 742.000 og 703.000 overnatninger, svarende til 74 og 66 pct. Tyskerne havde 450.000 eller 49 pct. færre overnatninger, mens Storbritannien faldt med 441.000 svarende til 67 pct. De nederlandske overnatninger viser et fald på 284.000 eller 64 pct. Tabet i overnatninger fra disse nabolande udgør år til dato 33 pct. af det samlede tab af overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem. Lystbådehavnene opnår samme niveau for overnatninger i 2020 som i 2019, mens campingpladserne har haft en bedre sommer i 2020 end i 2019, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:406.

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Positive tal for feriecentre, lystbådehavne og campingpladser i september

Feriecentrene oplevede for første gang siden COVID-19 en lille fremgang på 271.000 svarende til 3 pct. flere overnatninger i september 2020 sammenlignet med september 2019. Overnatningerne i lystbådehavnene og på campingpladserne steg hhv. 47 og 19 pct. Disse stigninger kunne dog ikke opveje den samlede nedgang for alle overnatningsformer på 19 pct. hvilket svarer til en nedgang på 2,3 mio. overnatninger sammenlignet med sidste år.

Fald når der korrigeres for det normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving faldt det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem med 8,9 pct. fra august til september 2020.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2020

 Apr.
 
Maj
 
Juni
 
Juli
 
Aug.
 
Sept.
 
 Juli – sept./
april – juni
Sept./
aug.
 1.000 pct.
I alt204,9336,4744,01686,21367,91245,6 234,5-8,9
Hoteller127,5226,8496,51166,9916,0822,8 241,5-10,2
Feriecentre58,385,6187,2360,4330,5318,5 204,9-3,6
Vandrerhjem19,224,060,3158,9121,3104,2 271,7-14,1
Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Overnatninger, faktiske tal

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed på grund af COVID-19

Restriktionerne mod COVID-19 har haft stor indvirkning på de danske overnatningssteder, og tallene kan derfor være behæftet med større usikkerhed end normalt. Mange overnatningssteder har dog fortsat indberettet til tiden, og derfor er niveauet af manglende indberetninger i denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer