Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Elever fra Fredericia Realskole så på.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.d
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Fhv. Forsvarsminister, Søren Gade talte også på Flagdagen.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Også flere byrødder samt kommunaldirektør var til stede i dag.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

 

Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISENd.
Flagdag i Fredericia med royalt besøg. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Prinsesse Marie og HKH Joachim besøgte Ryes Kaserne.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN
Prinsesse Marie og HKH Joachim besøgte Ryes Kaserne.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN
Prinsesse Marie og HKH Joachim besøgte Ryes Kaserne.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN
Prinsesse Marie og HKH Joachim besøgte Ryes Kaserne.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN
Prinsesse Marie og HKH Joachim besøgte Ryes Kaserne.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN
Prinsesse Marie og HKH Joachim besøgte Ryes Kaserne.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN
Prinsesse Marie og HKH Joachim besøgte Ryes Kaserne.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN
Prinsesse Marie og HKH Joachim besøgte Ryes Kaserne.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN
Prinsesse Marie og HKH Joachim besøgte Ryes Kaserne.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN
Prinsesse Marie og HKH Joachim besøgte Ryes Kaserne.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN
Prinsesse Marie og HKH Joachim besøgte Ryes Kaserne.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN
Prinsesse Marie og HKH Joachim besøgte Ryes Kaserne.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN

Prinsesse Marie og HKH Joachim besøgte Ryes Kaserne.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN