Store børn – om brudte familiebånd.

Dette foredrag tager udgangspunkt i Elisabeth Gjerluff Nielsens erindringsbog : “Store Børn”, som udkom i efteråret 2019. 

Bogen starter Nytårsaften 1997, hvor fire voksne søskende er samlet i barndomshjemmet i Skjern. De har netop mistet deres far, og nu ligger deres mor terminalt syg på det lokale sygehus . Bogen udvikler sig i dagene, hvor begge forældre dør, og hvor Elisabeth detaljeret fortæller om barndommen i 60’erne, i en lille jysk by. Denne barndom perspektiverer hun til sit voksenliv i hovedstaden, hvor hun efter mange år må konstatere, at søskendeflokken, som nu er “Store Børn” er vokset langt fra hinanden. Så langt, at de trods en fælles opvækst ikke længere synes i stand til at nå hinanden. 

“Store Børn” er Elisabeth Gjerluff Nielsens barndomserindringer, blandet med en nutidsskildring af den voksnes erkendelse af tabuiserede turbulente følelser mellem søskende  .

Den store interesse omkring udgivelsen har givet Elisabeth anledning til at afholde foredrag , som kan lægge op til spørgsmål og debat og  overvejelser, vedrørende det forhold, at hver 4. dansker  har afbrudt kontakten til et nærtstående familiemedlem. 

Torsdag den 30.januar 2020 kl. 19 i Hannerup Kirke, Prangervej 114, Fredericia. Pris 50 kr.

https://www.billet.dk/dizzy-mizz-lizzy#tour

Skriv et svar