Tæt samarbejde mellem borgere og Kolding Kommune om at bekæmpe den invasive plante kæmpebjørneklo betyder, at den er tæt på at være udryddet inden for kommunegrænsen. Der ligger dog stadig frøbanker i jorden og der er enkelte bestande, som fortsat kræver fokus, og derfor har Plan-, Bolig- og Miljøudvalget netop godkendt en ny indsatsplan for bekæmpelsen.

Kæmpebjørneklo stammer fra Kaukasus og blev indført til Danmark som prydplante i 1800-tallet. Desværre bredte den sig siden fra haverne til naturen, hvor den fortrænger den naturlige vegetation og er en alvorlig trussel mod den biologiske mangfoldighed. Samtidig indeholder kæmpebjørneklo en giftig plantesaft, der kan give forbrændinger på huden, hvis man kommer i berøring med den.

Alt i alt er der altså god grund til at forsøge at komme kæmpebjørnekloen til livs, og det har Kolding Kommune gjort siden 2007 med afsæt i en indsatsplan.

“Den nye indsatsplan er den tredje af slagsen, vi har vedtaget i Kolding. Da vi vedtog den første for snart 14 år siden, var der tusindvis af bestande af kæmpebjørneklo og derfor er det ganske enkelt imponerende, at vi i dag er meget tæt på at kunne erklære den for udryddet,” siger formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Birgitte Kragh.

Hun fremhæver, at det især er et forbilledligt samarbejde med borgerne, der i den grad har taget opgaven på sig, som hovedårsag til succesen. Kolding Kommune har – siden den første indsatsplan blev vedtaget – kortlagt alle bestande af kæmpebjørneklo og haft en tæt dialog med grund- og lodsejere omkring bekæmpelsen.

Indsatsplan uden udløbsdato
Den netop vedtagne indsatsplan er i modsætning til de tidligere planer uden tidsbegrænsning, da forventningen er, at en jævn, men faldende indsats er påkrævet langt ud i fremtiden.

“Selv om vi er tæt på at have udryddet kæmpebjørneklo på både kommunale og private arealer, så er der enkelte bestande, der stadig kræver en aktiv indsats. Desuden ligger der frøbanker i jorden og nye frø kan indvandre til kommunen. Derfor er det vores vurdering, at vi aldrig helt kommer til at stoppe indsatsen,” fortæller miljømedarbejder Tine Hvidtfeldt Steensen fra By- og Udviklingsforvaltningen, som står bag den nye indsatsplan, der bliver endelig godkendt i Byrådet den 26. januar.

Det er medarbejdere i Kolding Kommunes Entreprenørafdeling, der står for at udrydde kæmpebjørneklo på de kommunale arealer.

Fakta om kæmpebjørneklo
Kæmpebjørneklo er en skærmplante, som kan blive op til fem meter høj med flere meter lange blade. Stænglen er furet, typisk håret og med rødlige pletter.

Planten sætter hvide blomster i juni-juli i store skærme, som i gennemsnit kan smide 20.000 frø pr. plante. Frøene kan ligge i jorden i mange år og vente på, at forholdene bliver de rigtige til at spire.

Udover at fortrænge hjemmehørende arter og derved påvirke biodiversiteten i negativ retning, indeholder planten også en giftig plantesaft, der gør huden ekstremt følsom over for sollys, og derfor kan give alvorlige forbrændinger.

Den mest effektive metode til at fjerne kæmpebjørneklo er at rodstikke planten i det tidlige forår, når bladene er kommet tydeligt frem af jorden, men før planterne når over knæhøjde. Ved særligt store eller vanskelige bestande kan andre metoder supplere rodstikning, f.eks. at kappe blomsterskærmene.

Kolding Kommune giver gerne sparring og gode råd til lodsejere om hvilke metoder, der vil være bedst i forhold til konkrete arealer og forekomster af kæmpebjørneklo. Læs også mere på kolding.dk/bjoerneklo

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer