Man skal altså, som borger, ikke være bekymret. Der er blot tale om, at politiet og redningsberedskaberne øver sig i, hvordan man håndterer og koordinerer en kompleks indsats, hvor store styrker skal indsættes i opgaveløsningen.

”Øvelser er nødvendige, og derfor øver vi tit. Nogle gange som rene stabsøvelser eller i lukkede miljøer, men vi er også nødt til, nogle gange, at afholde vores øvelser i realistiske omgivelser, dvs. i byer,” forklarer vicepolitiinspektør fra Nordjyllands Politi, Henrik Skals, der er ansvarlig for øvelsens afvikling.

Øvelsen i dag har sit omdrejningspunkt omkring Musikkens Hus i det centrale Aalborg, hvor en gerningsmand spreder en ukendt væske, der gør folk syge. Det er denne situation, som myndighederne skal trænes i at kunne håndtere hurtigt og konsekvent.

”Vi har ikke kunnet informere offentligheden før i sidste øjeblik, fordi vi har haft et behov for at gøre øvelsen så realistisk og virkelighedsnær som overhovedet muligt. Og det indebærer jo også, at vi ikke fortæller øvelsesdeltagerne præcist, hvad der kommer til at ske,” siger vicepolitiinspektør Henrik Skals.

Øvelsen, der kan give lidt trafikale gener i Aalborg, forventes at slutte omkring kl. 15.30.