Arkivernes dag er en landsdækkende begivenhed, hvor lokalhistoriske arkiver landet over inviterer befolkningen ind for at se, hvad de kan. Arkivernes dag finder sted den anden lørdag i november og arrangeres af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA), der har hovedsæde på Andkærvej i Vejle og som står bag hjemmesiden arkiv.dk, hvor lokalhistorisk interesserede kan finde billeder og andet materiale fra arkiver over hele landet, da SLA også leverer IT-løsningen Arkibas, som også Lokalhistorisk Arkiv Fredericia benytter sig af.

Der var travlhed allerede fra dørene åbnedes til Arkivernes dag 2018 (Foto: Claes Andersen)
Der var travlhed allerede fra dørene åbnedes til Arkivernes dag 2018 (Foto: Claes Andersen)

Og traditionen tro var der også åbent på Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og omegn på Frederik den IIIs vej 6-8 i lørdags. Og der var stort ryk-ind allerede fra arkivet slog dørene op kl.10:00 for 5 timers mulighed for at se arkivet og spørge ansatte og frivillige om hvad arkivet kan være behjælpelig med.

Celebert lokalhistorisk besøg ved Arkivernes dag, her forfatterparret Rosa og Anders Engelbrecht (Foto: Claes Andersen)
Celebert lokalhistorisk besøg ved Arkivernes dag, her forfatterparret Rosa og Anders Engelbrecht (Foto: Claes Andersen)

Lokalhistorisk Arkiv i Fredericia hører under museerne i Fredericia og det blev betonet i foromtalen af arrangementet at det også er en lejlighed for at borgere der ikke har mulighed for at besøge arkivet i.f.m. dets ordinære åbningstider har mulighed for at få hjælp og inspiration til brug af arkivet.

Og arkivet havde gjort sig flot umage for at omdanne læsesalen til en stor tag-selv-buffet af muligheder: På et bord var der gratis pjecer og tidligere årskalendere med lokalhistoriske motiver og historier og på et andet bord udsalg af de bøger som arkivet på den ene eller anden måde har haft tilknytning til og som til dagligt kan købes i museumsbutikken på Bymuseet i Jernbanegade. Et tredje bord havde Kong Christian X som tema og forskellige arkivgenstande var fundet frem til at gøre et besøg ved det bord endnu mere interessant. Og på et femte bord var der en lang række billeder som publikum blev spurgt om de kunne genkende personer på så arkivalierne kunne få endnu større anvendelsesgrad.

Gratis kalendere og foldere til arkivernes dag 2018 (Foto: Claes Andersen)
Gratis kalendere og foldere til arkivernes dag 2018 (Foto: Claes Andersen)
Bogudsalg på Arkivernes dag 2018 (Foto: Claes Andersen)
Bogudsalg på Arkivernes dag 2018 (Foto: Claes Andersen)
Særudstilling om Chr. X på Arkivernes dag 2018 (Foto: Claes Andersen)
Særudstilling om Chr. X på Arkivernes dag 2018 (Foto: Claes Andersen)
Arkivalier med relation til Chr.X på Arkivernes dag 2018 (Foto: Claes Andersen)
Arkivalier med relation til Chr.X på Arkivernes dag 2018 (Foto: Claes Andersen)

Et af de sjoveste borde var med gamle fotoalbum fra Cohrs fabrik, hvor man i fotografiets barn- og ungdom havde taget billeder af virksomhedens medarbejdere der så hver især blev udstyret med en stak af disse som man så kunne bruge som visitkort.

Cohr-bordet med Cohr sølvvarer og medarbejdervisitkortfotos (Foto:Claes Andersen)
Cohr-bordet med Cohr sølvvarer og medarbejdervisitkortfotos (Foto:Claes Andersen)
Fotoalbum med Cohr-medarbejdere 1894-1906 (Foto: Claes Andersen)
Fotoalbum med Cohr-medarbejdere 1894-1906 (Foto: Claes Andersen)

Mellem alle disse borde var der livlig snak blandt de fremmødte og der var en overordentlig god stemning og trang til at  hyggesnakke blandt mange velkendte ansigter indenfor det lokalhistoriske miljø i Fredericia.

For denne kulturjournalist og ”nye elev i klassen” i.f.t. at formidle lokalhistorie var det en særlig glæde at kigge forbi og  at opleve at 5-10 ukendte personer lige skulle hilse på og fortælle at de med interesse læser mine klummer i byens mest læste nyhedsmedie, Fredericia AVISEN.

Annonce