På onsdag kan man igen komme på restaurant indendørs og komme på stadion, samtidig hæves forsamlingsloftet gradvist på fire allerede fastsatte datoer.

Fra 21. april åbnes der igen op for blandt andet indendørs servering på caféer og restauranter og for tilskuere på stadion til kampe i Superligaen med den såkaldte superligaordning. Det skyldes ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke, at man har kontrol over smitten.

Det fremgår af rammeaftalen, at aftalepartierne i faser med 14 dages intervaller ønsker – gradvist og fleksibelt – at udfase restriktioner, og at aftalepartierne inden hver faseovergang vil aftale det præcise indhold i fasen på baggrund af udviklingen i epidemien.

Restauranter genåbner før tid

Det fremgår desuden i forhold til genåbning pr. 21. april 2021, at de store indkøbscentre og stormagasiner for almindelig handel mv. genåbner. Desuden genåbnes uden coronapas udendørsservering på restauranter og cafeer mv., og med coronapas museer, inkl. videnspædagogiske aktivitetscentre, kunsthaller samt biblioteker. Endelig følger det af rammeaftalen, at der åbnes uden coronapas for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år.

Partierne er på baggrund af oplæg fra myndighederne enige om, at åbningen for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år skal omfatte alle idrætsgrene med et forsamlingsloft på 25 personer. Forsamlingsloftet på 25 for idræt for børn og unge omfatter også idrætsaktiviteter, hvor personer over 18 år deltager, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlige afholdelse af aktiviteterne.

Skolerne åbnes mere

Restauranter og cafeer mv. skal holde lukket for offentligheden i perioden kl. 23 til kl. 5, dog må sidste udskænkning ikke ske senere end kl. 22. Partierne bag rammeaftalen af 22. marts 2021 er derudover enige om, at følgende kan genåbne pr. 21. april 2021:

 • 80 pct. fremmøde for afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser. 100 pct. fremmøde på erhvervsuddannelserne. Genåbningen vil være geografisk differentieret og vil på anbefaling fra SSI omfatte landsdelene
 • Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland, som er kendetegnet ved et lavere smitteniveau end landsdelene i Hovedstadsområdet. Genåbning sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.
 • 30 pct. fysisk fremmøde for studerende på videregående uddannelser. Genåbningen vil være geografisk differentieret og vil på anbefaling fra SSI omfatte landsdelene Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland, som er kendetegnet ved et lavere smitteniveau end landsdelene i Hovedstadsområdet.
 • 5.-8. klasse i grundskolen får mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning. Genåbning sker på samme vilkår som tidligere genåbning.
 • Forsamlingsforbuddet udfases efter følgende plan:

Partierne noterer sig i overensstemmelse med rammeaftalen at mødes før hver genåbning med henblik på at vurdere smittesituationen. Sundhedsstyrelsen oplyser, at ovenstående forsamlingsforbud vil medføre tilpasning af anbefalinger i private hjem i overensstemmelse med ovenstående.

Mere kultur åbner

Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år med forsamlingsloft på 25 personer. Genåbningen gælder dog ikke for sangaktiviteter. Det bemærkes, at de geografisk differentierede genåbninger på uddannelsesområdet ikke gælder for Bornholm, hvor uddannelserne allerede er åbne. Endelig er partierne enige om at fremrykke genåbningen af følgende elementer fra senere faser i rammeaftalen, således at følgende kan åbne pr. 21. april 2021:

Der må igen komme tilskuere på stadion
 • Indendørsservering med krav om coronapas og forudgående bordbestilling.
 • Indendørs idræt i organiseret regi for personer over 70 år med et forsamlingsloft på 10 personer og krav om coronapas.
 • Fodboldkampe i 3F Superligaen, NordicBet ligaen og Gjensidige Kvindeligaen, 1division (kvinder) og 2. division, finalen i Sydbank Pokal og Kvindepokalfinalen samt A-landskampe (herrer og kvinder) med klart adskilte sektioner af højst 500 siddende tilskuere med 1 meters afstand med egen ind- og udgang mv. (tilpasset superligaordning) og med krav om coronapas samt registrering af samtlige tilskuere med henblik på understøttelse af smitteopsporingen.
 • Mulighed for anvendelse af udendørsarealer på videregående uddannelser til undervisningsbrug. Genåbningen vil være geografisk differentieret og vil på anbefaling fra SSI omfatte landsdelene Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland, som er kendetegnet ved et lavere smitteniveau end landsdelene i Hovedstadsområdet.
 • Genåbning sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning øvrige store forsamlinger og arrangementer noterer partierne sig, at ekspertgruppen om afholdelse af store forsamlinger og arrangementer forventes at afrapportere i begyndelsen af uge 16.
 • Daghøjskoler, inkl. seniorhøjskoler, med testkrav svarende til testmodellen på uddannelsesområdet

Der er enighed om, at anbefalingerne om, at indendørs gudstjenester og kirkelig handlinger højst varer 30 minutter og gennemføres uden fællessang, lempes.

Partierne noterer sig, at Sundhedsstyrelsen opdaterer de generelle smitteforebyggende anbefalinger, herunder afstandsanbefaling således, at indendørsservering kan åbne med et arealkrav på 2 m2 for siddende servering (4 m2 hvis der ikke i det
væsentlige siddes ned). Dette skal samtidig ses i sammenhæng med krav om coronapas.

Genåbningen revurderes løbende

Partierne er desuden enige om i uge 16 at revurdere modellen for automatiske nedlukninger, herunder i forhold til hvordan børn og unges læring og trivsel sikres i sogne og kommuner, der er nedlukkede. Kommunernes adgang til data drøftes endvidere. Endelig skal der sikres fortsat nødundervisning i sogne og kommuner berørt af nedlukning.

Som det fremgår af rammeaftalen af 22. marts 2021 drøftes primo maj og i juni 2021 erfaringerne med anvendelsen af coronapasset, og der tages stilling til dets fortsatte omfang og brug. Aftalepartierne er enige om en ”solnedgangsklausul” på anvendelsen af coronapasset til andre aktiviteter end turisme og rejser.

De konkrete modeller for genåbning vil i det omfang, det følger af epidemiloven blive forelagt Folketingets Epidemiudvalg. Forlængelse af gældende regler, som er en forudsætning for, at der kan foretages de lempelser, der følger af aftalen, vil blive
forelagt og behandlet af Folketingets Epidemiudvalg på skriftligt grundlag. Lempelser af gældende regler vil i overensstemmelse med epidemiloven ikke blive forelagt Epidemiudvalget.

Læs hele aftalen her

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer