Mandag aften blev der afholdt et byrådsmøde, og her mødtes de 21 byrådsmedlemmer til drøftelser om forskellige problematikkerne. Til mødet var der 24 punkter, som handlede om alt fra en havplan, en udfoldelse af fritidspolitik og forslag til at styrke lokalsamfundet. Et af de punkter, der var stor debat, var budgetforslag til første behandling.

Basisbudgettet fremlægges som budgetforslag for 2022 og overslagsårene 2023-2025 til Byrådets 1. behandling. Budgetforslaget overgår herefter til offentlig høring samt politisk forhandling.

Borgmesteren, Steen Wrist, igangsatte punktet ved at sige, at det er en politisk forhandling, der kræver, at man ser åbent og anderledes på processen. Derudover fremhævede han, at byrådet har nogle elementære opgaver, som de i fællesskab skal løse, hvilket lagde op til, at partierne i byrådet skulle være klar til at være kompromissøgende i forhandlingerne.

– Der er mange ting, vi skal kigge på, hvor især beskæftigelsesområdet er noget centralt, som vi skal forbedre. Der er flere, som skal fuldføre niende klasse, vi skal formidle Fredericia bedre til resten af landet, og vi skal selvfølgelig have flere i arbejde. Man kan konstatere, at vi i øjeblikket er gode i Fredericia til at få virksomheder og arbejdspladser til byen. Der mangler dog nogle til at varetage de forskellige arbejdspladser, sagde Steen Wrist (A).

Herudover uddybede borgmesteren, at de vil glæde sig til processen og tage den tid, som det kræver. Derefter fik borgmesterkandidaten for Venstre, Peder Tind, ordet, som han brugte til at præsentere væsentlige punkter fra Venstres valgoplæg, som de vil gå forhandlingerne med.

Partiet har et stort fokus på hele arbejdsmarkedsområdet, hvor de har væsentlige pointer for, hvordan væksten i Fredericia skabes, og samtidig bliver opretholdt. Partiet ønsker, at flere borgere i Fredericia bliver en del af arbejdsfællesskabet, og i forlængelse af det ønske, vil partiet investere yderligere i jobcenteret. Venstre vil investere i arbejdsmarkedet, hvor de særligt kigger på nytteindsatsen som et vigtigt led i at aktivere flere borgere.

Endnu en retning, som de ønsker at se i budgettet, er at dækningsafgiften udfases hen over de næste fire år.

– Jeg håber, at borgmesteren vil mere end bare at kigge på dækningsafgiften. Vi skal se en effekt på området, da det er et væsentligt punkt fra vores valgoplæg. Vores fokus er det menneskelige Fredericia i vækst, og dertil er en udfasning af dækningsafgiften helt afgørende, udtrykkede Peder Tind (V) mandag aften.

Derefter gav han udtryk for, at Venstre ikke vil være med til at spare på jobcenteret, hvilket er noget, som de vil kæmpe ihærdigt for ikke sker. I den forbindelse referede formanden for Venstre, at ventetiden for en indsats til de unge vil tage længere tid, hvis der bespares på jobcenteret.

– Man vil gå fra fire uger til fire måneder, før man tilbydes de unge en indsats. Det er ikke fair, når vi skal give de unge de bedste forudsætninger og muligheder for fremtiden, uddyber han.

Afslutningsvis i borgmesterkandidatens tale ved punkt blev brugt til at præsentere, hvordan Venstre vil gribe forhandlingerne an. Her gjorde Peder Tind det tydeligt, at partiet vil være konstruktive og påtage sig et medansvar i forhandlingerne, men som retur går han og de tre andre Venste-byrådsmedlemmer efter at se retninger af deres politik i budgettet. I relation med den ytring afsluttede han af med at udtrykke:

– Vi skal ikke blot kigge på nogle ting, vi skal skrue på nogle ting.

Herefter blev det tid til viceborgmester og formand for Dansk Folkeparti, Susanne Eilersen, der var begejstret over, at Steen Wrist startede sin tale ud med at adressere ældreområdet.

– I DF vil vi også kvittere for basisbudgettet, og i den tråd er vi glade for, at borgmesteren kommer ind på den demografiske udfordring. I DF er det ikke enten eller, men der skal i de næste fire år være en klar plan for plejehjemmene og vedligeholdelse af dem, hvilket er en af vores store mærksager, udtalte Eilersen, som i forrige uge annoncerede, at hun stiller sig til rådighed som borgmesterkandidat i Fredericia Kommune.

Dansk Folkeparti fremhævede, at turismedelen er et område, som partiet vil satse mere på. Dansk Folkeparti vil afsætte tre millioner kroner til at udarbejde en turismestrategi for Fredericia, da det er ifølge DF vigtigt for både bosætning, detailhandlen og erhvervsliv, at Fredericia også får del i den omsætning og markedsføring der ligger i, at turister får øjnene op for de herligheder, Fredericia byder på.

Derefter blev det tid til, at byrådsmedlemmet for Enhedslisten, Cecilie Roed Schultz, til at fremlægge, hvad de vil gå til forhandlinger med. Her indikerede hun, at Enhedslisten i Fredericia kommer til at præsentere et udspil i næste uge, som kredser om mere borgerinddragelse, større fokus på vold i nære relationer, og samtidig vil partiet kaste et blik på kulturlivet, hvor de ønsker et kulturklippekort, som man har i Esbjerg Kommune. Det fulde udspil kommer i næste uge, selvom at Cecilie Roed Schultz (Ø) fik præsenteret nogle centrale punkter fra det kommende oplæg. Derefter blev der skudt med skarpt imod mod de borgerlige partier fra byrådsmedlemmet:

– Vi er nok tættere på Dansk Folkeparti end Venstre. I (Venstre red.) er kravlet op på nogler træer, så jeg håber, at I kommer ned derfra før forhandlingerne. Som udgangspunkt vil Enhedslisten udfordre anlægs- og serviceloftet, og ellers vil man se os gå forrest for klimaet, sagde hun.

Herefter understregede hun vigtigheden af at snakke om klimakrisen, som hun mener er en problemstilling, der ikke kan skubbes, og derfor skal det prioriteres i forhandlingerne.

Hun sluttede af med ytringen:

– Der skal nok blive noget at snakke om.

Derefter fik Karsten Byrgesen, byrådsmedlem for Nye Borgerlige, muligheden for at komme med nogle indvendinger, hvor han startede med at præsentere partiets valgoplæg ’’Fredericia i fremgang’’:

– Det vigtigste for os er at få byen i fremgang, og i den forbindelse skal det understreges, at vi ikke står stille. Vi drifter fint, uddybede Byrgesen, som derefter svarede tilbage på Enhedslistens påtale, der blev opfattet som et angreb mod blå blok:

– Det er nok lettere at se et budget uden Enhedslisten. Derudover noterer jeg mig, at basisbudgettet har et godt indhold, og jeg glæder mig til at komme i dialog med resten af byrådet, sagde Karsten Byrgesen.

Afslutningsvis ved punkt fire fik borgmesteren, Steen Wrist (A), rundet debatten af. Her hæftede han sig ved, at partierne virkede parate til at finde løsninger i fællesskab. Derefter takkede han partierne for deres bidrag, inden at stemningen igen blev rolig. Punkt fire gik nemlig ikke ubemærket hen med klar enighed, da byrådspartierne havde en masse på hjertet, som de allerede gav en forsmag på mandag aften. Der er udsigt til, at forhandlingerne bliver langt mere kompliceret end tidligere, da Venstre har formuleret nogle centrale krav, som de har i højere grad ikke vil gå på kompromis med.