Retten i Kolding afsagde den 11. juli 2016 dom i en større sag om overtrædelse af blandt andet køre-hviletidsreglerne.

Der var rejst tiltale mod et hollandsk selskab, et tysk selskab og 6 chauffører.

Det hollandske selskab blev idømt en bøde på 278.000 kr.

Den gennemgående problemstilling i sagen var, at lastbilerne blev ført af to chauffører, der skiftedes til at føre lastbilen.

Den chauffør, der ikke kørte lastbilen, kørte en minibus til næste destination, hvor han kunne hvile sig, indtil lastbilen nåede frem, og han skulle overtage den igen.

Chaufførerne anførte imidlertid ikke, hvor lang tid de brugte på at køre med minibussen, så det var usikkert, hvornår de begyndte på deres hvil.

“Politiet har i beregningen af køretiden med minibussen forsøgt at foretage beregningerne til størst mulig gunst for chaufførerne, og det er da også de beregninger retten har lagt til grund, selvom vognmanden i nogle tilfælde kom frem til en anden beregning”, forklarer specialanklager Pernille Moesborg i sin pressemeddelelse. Hun uddyber: “Retten har lagt vægt på, at chaufførerne ikke har fulgt reglerne om optegnelser, og den usikkerhed som det har medført, må komme de tiltalte til skade”.

Den tyske del af virksomheden blev idømt en bøde på 57.000 kr.

De 6 chaufførerne blev idømt bøder i størrelsesordenen fra 3.000 til 75.000 kr., ligesom 2 af dem blev frakendt førerretten ubetinget i Danmark og 2 andre blev frakendt førerretten betinget.