Retten i Kolding har i dag idømt en stor bøde på 234.000 kr. til en dansk vognmandsvirksomhed fra Fredericia.

En patrulje fra Sydøstjyllands Politi standsede den 5. september 2014 en lastbil og tilkaldte en politiassistent fra Tungvognscenter Syd til at kontrollere for overtrædelser af køre- hviletidsreglerne. Det viste sig, at chaufføren kørte på en andens førerkort og havde lavet adskillige overtrædelser af køre- hviletidsreglerne, som han havde forsøgt at skjule ved at køre både på sit eget og på en andens førerkort. Chaufføren var også påvirket af amfetamin, og hans førerret var inddraget.

Chaufføren blev dømt i august 2015, hvor han blev idømt både frihedsstraf, en større bøde og frakendelse af førerretten i 8 år.

Vognmandens sag havde afventet afgørelsen af chaufførens sag.

’Ofte vil vi forsøge at føre vognmandens og chaufførens sag samtidig, men det har af forskellige praktiske årsager ikke kunnet lade sig gøre i denne sag,’ forklarer specialanklager Pernille Moesborg.

Vognmanden nægtede sig skyldig under henvisning til, at chaufføren havde haft et abnormt kørselsmønster og måtte have kørt privat i lastbilen.

’Den version stemte ikke helt overens med, hvad chaufføren fremlagde, da han afgav sin forklaring i retten, uddyber specialanklager Pernille Moesborg og fortæller videre: ’Han forklarede, at alt var foregået i firmaets interesse, og at vognmanden godt var klar over, at han måtte køre på flere førerkort for at få det til at se ud som om, at han overholdt reglerne.’

Retten har dømt vognmanden efter anklageskriftet og har ikke fundet grundlag for at nedsætte bøden.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvordan vognmanden stiller sig til dommen.