Nu åbner første ansøgningsrunde i partnerskabet mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet. Kommuner kan søge om økonomisk støtte til videre udvikling af nytænkende løsninger, som kan ruste danske byer til fremtidens klima med stigende havvand og samtidig udvikle bæredygtige byområder.

Havvandet stiger, og i fremtiden kan vi forvente flere og mere voldsomme stormfloder. Det giver store udfordringer for danske byer, som ligger udsat ved vandet. Der er nu økonomisk og faglig hjælp at hente fra Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet.

Nu kan kommunerne søge en pulje, som støtter pilotprojekter, der er tænkt helhedsorienteret. Det vil sige, at projekterne på samme tid kan beskytte byerne mod oversvømmelse og også skabe attraktive byområder. Puljen er første ansøgningsrunde i et partnerskab, som miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård lancerede i august 2018. 
– Der ligger en stor, fælles samfundsudfordring i at beskytte byerne mod havvandsstigninger og stormfloder, og det kræver samarbejde mellem mange parter. Vi håber, at mange kommuner vil søge, sådan at vi sammen kan udvikle ideer og nytænkende løsninger og i fællesskab styrke indsatsen – og på den måde også udvikle de enkelte byer i bæredygtig retning, siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk. 

– Mange kommuner har forebyggelse mod oversvømmelse til at stå højt på to-do-listen. Selv om det kan lyde enkelt, er det en ganske kompleks opgave. Hvilke aspekter bør der tages højde for i en helhedsløsning, og hvordan kan der skabes merværdi. Kommunerne har her en unik mulig-hed for at søge om vejledning og finansiering til projekter, hvor beskyttelsen mod havet tænkes sammen med byudvikling, siger kystdirektør Merete Løvschall.

I første ansøgningsrunde kan kommuner, som allerede har udvist en særlig opmærksomhed på klimaudfordringen og er langt fremme med helhedsløsninger om oversvømmelsesbeskyttelse, søge om tilskud til udvikling af nytænkende og helhedsorienterede løsninger. Det vil sige løsninger, hvor både planlægning, sikring og beredskab tænkes sammen.

De kommuner, som vælges ud, vil få hjælp til udvikling af deres pilotprojekter. Konkret for eksempel hjælp fra rådgivere og forskere. Det forventes, at der i første ansøgningsrunde vil være tale om støtte til cirka 10 pilotprojekter. Der er afsat 10 mio. kr. til støtte af de cirka 10 pilotprojekter. På et senere tidspunkt vil enkelte af disse kommuner kunne opnå støtte til realisering af pilot-projekterne. 

I anden ansøgningsrunde vil kommuner, som er i gang med en proces om oversvømmelsesbeskyttelse, men endnu ikke helt så langt med projekterne, kunne ansøge om støtte til plan- og procesprojekter. Det forventes, at der åbnes for anden ansøgningsrunde i 2020.

https://mikeno.dk/t262/M%C3%B8d%20og%20lyt%20til%20foredrag%20med%20Umahro%20Cadogan%20fra%20%22Spis%20dig%20rask%22
Annonce – køb billet her