Shell Raffinaderiet har måtte lukke anlæg i processen ned for at udføre vedligeholdelsesarbejde, og det betyder, at der kommer en større flamme end normalt i starten af den her uge.

Der vil også potentielt være en mindre risiko for at kunne opstå lugt. Raffinaderiet vil derfor driftsmæssigt forsøge at imødegå lugt ved at omlægge produktionsprocedurer, mens vedligeholdelsesarbejdet pågår.

Der vil også kunne blive tale om støj i perioder, men også dette vil raffinaderiet forsøge at imødegå driftsmæssigt.

http://prinsenafegypten.dk