Flere og flere børn og unge bliver ramt af angst, depression og spiseforstyrrelser eller andre psykiske problemer og den seneste undersøgelse lavet i Region Syddanmark viser, at der for unge og særligt unge kvinder er en stigende mental mistrivsel. Over en femtedel af kvinder i alderen 16-24 år har i den seneste undersøgelse angivet, at de har det dårligt mentalt. Det er alt for mange og jeg kan godt være bekymret for, om vi har fat i dem alle og om vi nu er gode nok til at hjælpe de unge, deres forældre og andre søskende samt om vi griber dem i tide, inden det udvikler sig til at blive rigtig slemt.

Jeg foreslog derfor i budgetforhandlingerne, at vi samler så mange tilbud til de unge som muligt i en fælles ungemodtagelse i Sundhedshuset, så der var én indgang og at der bliver oprettet et tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelser i samarbejde med psykiatrien. Der er nemlig stort set ingen kommunale tilbud målrettet unge med spiseforstyrrelser i dag og unge med den diagnose registreres ikke i Fredericia kommune, så ingen følger specifikt op på de her unge på baggrund af den diagnose og det kan vi ikke være bekendt. 

Jeg har også lyttet mig til, at den temmelig bratte overgang fra børnepsykiatrien til voksenpsykiatrien er en udfordring og det understøttes af undersøgelsen, som siger, at 75% af forældrene til indlagte børn føler de kan være med til at træffe beslutninger i behandlingen, hvorimod det kun er 43% af de pårørende til voksne patienter, der føler sig inddraget.

Mange forældre oplever således at blive hægtet af, når deres barn bliver voksen til stor frustration for hele familien og det skal vi have kigget på. Der skal være et større politisk fokus på overgangen fra ung til voksen og på de snitflader, der er mellem regionen og kommunen og så er det nødvendigt med et tættere samarbejdet – også på politisk niveau.

Jeg stiller op til både byrådet og regionen, fordi jeg kan se stor værdi i at sidde begge steder, når der skal laves løsninger som disse. 

Pernelle Jensen byrådsmedlem og regionsrådskandidat (V)

Umanaksvej 2, Fredericia