Åbent brev fra Stig Gerdes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Att.: Sektionsleder Susanne Bjaaland Hertz.

Kære Susanne Bjaaland Hertz.

Jeg er meget forundret over dit brev af 27.02.2017, hvor du ikke forholder dig til sagens fakta.

Under sagsfremstilling skriver du: ”Styrelsen forstår sidstnævnte del af din indsigelse sådan, at du gør gældende at Styrelsen burde have valgt en mindre indgribende sanktion end autorisationsfratagelse”.

Nej, Styrelsen skal give mig min autorisation tilbage, fordi jeg ikke, har handlet groft uansvarligt, som Styrelsen påstår, ved at stoppe Karina Hansens medicinske behandling, jeg har kun reduceret den, fordi Karina Hansens muskler var stivnede pga. overdosering, og jeg ville være en meget ringe læge, hvis jeg ikke reagerede på det og udfriede Karina Hansen af disse pinsler.

Nils Balle Christensen har gentagne gange sagt ved et møde på Tagdækkervej, at han ikke længere er Karina Hansens læge, hvorfor jeg selvfølgelig af praktiske grunde ikke skulle samarbejde med ham om medicineringen.

Styrelsen påstår, at jeg skulle have samarbejdet med værgen, Kaj Stendorf, om at nedsætte medicin-dosis, men det skal jeg ikke ifølge Karina Hansens advokat og værgeloven, som siger, at Karina Hansen har råderet over egen person, og når hun selv ønskede at trappe ned i medicin-dosis, og hun tydeligt var forgiftet, så krævede det hurtig hjælp. Vi ved af tidligere erfaringer med værgen, at han kun bakker op om Nils Balle Christensens behandling, så det ville være umuligt at samarbejde med værgen, desuden var både Nils Balle Christensen og Kaj Stendorf med ved tvangsindlæggelsen af Karina Hansen d. 20.2.13.

I øvrigt har værgen, Kaj Stendorf, ikke interesseret sig for eller har aftalt besøg hos Karina Hansen fra hendes fødselsdag, d. 7. 11.16 og til d. 24.2.17, hvor han pludselig dukkede uanmeldt op. Så det er ikke den store interesse han lægger for dagen for Karina Hansen.

Jeg vedlægger et brev, som jeg har sendt til Psykiatrisk afd. Risskov, for at berolige dem og fortælle om Karina Hansens medicinske behandling, og at hun er i betydelig bedring nu, efter hun er kommet hjem til forældrene og får kærlig pleje og mindre medicin. Endvidere har jeg udtrykt stærk bekymring for, at Karina, hvis hun var blevet flyttet til den planlagte institution i Horsens, hvor der bor narkomaner og alkoholikere, ville være blevet mere vred og dermed udsat for mere tvang, som hun meget dårligt tåler, voldsommere medicinering, som hun heller ikke tåler, og hun ville ikke have fået behandlet sin stofskiftesygdom, som psykiater Nils Balle Christensen ikke kunne diagnosticere. Karina Hansen ville så sandsynligvis være sunket ind i sig selv i en psykiatriseret og tungt medicineret tilstand. Katastrofalt for Karina Hansen og dyrt for samfundet.

Som formanden for sundhedsudvalget, Liselott Blixt, sagde, CITAT:

“Gerdes har jo bare gjort det, vi gerne vil have at lægerne gør: Trappe en patient ned i medicin, så hun fik det bedre. Hvor er faren for patienten? Vi har jo før set sager, hvor psykiatere har slæbt livløse og døende patienter ud i campingvogne eller ordineret meget, meget stærk medicin til børn – uden at tilsynet gjorde noget. Det hænger ikke sammen,”

http://fredericia.lokalavisen.dk/nyt-krav-om-at-faa-stig-gerdes-sagen-belyst-/Lokale-nyheder/20170221/artikler/170229959/2023

Som den anklagede i denne sag føler jeg mig fuldstændig frataget retten til rimelig sagsbehandling, fordi Styrelsen tilsyneladende ikke har sat sig grundigt ind min sag og ikke har forståelse for og indsigt i, at alt hvad jeg har gjort, har jeg gjort samvittighedsfuldt af hensyn til patienten og ud fra mit lægeløfte, som jeg tager meget alvorligt.

Karina Hansens patientsikkerhed er i fare, da der nu, efter min fratagelse af autorisation, ikke finde en eneste læge eller psykiater, som, efter ihærdige rund-ringninger for at finde en, tør tage hende som patient. De frygter alle fratagelse af deres autorisation, efter hvad der skete med mig.

Og Styrelsens fratagelse af min autorisation bragte 2000 borgeres patientsikkerhed i fare i Fredericia.

Hvor blev demokratiet af i denne sag, når jeg ikke har mulighed for en uvildig vurdering?

Karina Hansens tilstand hos kærlige forældrene, nedtrappet medicin og ingen tvang, er nu så god, at institutionen i Horsens ikke bliver nødvendigt. Er det ikke en god udvikling i en sag, som på alle måder er blevet ført uhensigtsmæssigt og til tider på ulovlige grundlag?

Synes du ikke, det er nye oplysninger?

Jeg vil anmode om aktindsigt i de lægelige konsulenters navne, der sidder i Styrelsen for Patientsikkerhed, som har vurderet, at jeg skulle have handlet groft uforsvarligt.

Ved Styrelsen for Patientsikkerhed godt, at der findes en nøjagtig ’drejebog’ over, hvad der sker i psykiatrien med patienter med energitabs-sygdomme og med deres forældre?
I ’drejebogen’ kan man også læse, hvad der sker med læger, som ikke vil anerkende psykiatrisk tilgang til fysiske sygdomme, og hvordan forsikringsselskaber styrer politisk og sparer enorme summer på resultaterne denne styring?

Venlig hilsen
Stig Gerdes
Formand for Borgerretsbevægelsen

Skribenter på Fredericia Avisen udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller Fredericia Avisens holdning.