Sagen om Fredericia-lægen Stig Gerdes var i dag for Retten I Kolding, hvor Advokat Anders Quistgaard nedlagde frifindelse mod Stig Gerdes og samtidig sagsøgte Styrelsen for Patientsikkerhed. Samtidig fremlagde Kammeradvokaten argumenter for hvorfor Stig Gerdes ikke skal frifindes.

Stig Gerdes har i sagen advokat Anders Quistgaard, og for anklageren var det Kammeradvokaten, Flemming Orth, der repræsenterede Styrelsen For Patientsikkerhed, som var repræsenteret ved overlæge Karsten Bæk og chefkonsulent Jeanette Bæk Christensen.

Forsvarer Anders Quistgaard lagde ud med at fastslå, at han ville have en frifindelse af Stig Gerdes, der midlertidig har mistet sin lægeautorisation, og samtidig vil Forsvareren sagsøge Styrelsen for Patientsikkerhed.

Til at starte med fremlagde Forsvarer Anders Quistgaard sagsforløbet med Karina Hansen, som er hende sagen drejer sig om i forbindelse med den midlertidige fratagelse af Stig Gerdes’ lægeautoration.

Oktober 2013: Karina blev tvangsfjernet fra hendes forældre, som hun først ser igen i efteråret 2016.
2015: Karina bliver tildelt en værge.
Juli 2016: 


Juli 2016: Karina Hansen bliver tvangsindlagt i ti dage.

Oktober 2016: Karina Hansen er på daværende tidstidspunkt 28 år, og har en længere sygdomshistorie bag sig, og har boet på et bosted siden 2014.


26. oktober 2016: Der rettes en bekymringshenvendelse til Styrelsen.


29. oktober: Stig Gerdes besøger Karina Hansen, og der sker en nedtrapning af medicin.

10. november: For første gang kan man se, at en overlæge tager handling og henvendelse til de to 

20. november 2016: Sagkyndige kommer frem til konklusion om, at det er farligt.

23. november 2016: Der udarbejdes en ny indstilling, som danner grundlaget for den midlertidige fratagelse af autorisationen d. 13. januar 2017. Vurderingen var, at Gerdes’ behandling var en fejl.

9. december 2016: Karina Hansen anmoder om, at værgemålet ophæves.

22. december 2016: Styrelsen skriver til Stig Gerdes, at de påtænker at tage hans autorisation.

Stig Gerdes forklarer sig

Efter gennemgangen af nøgledatoer i forløbet skulle Stig Gerdes forklare sig. Det skete ved spørgsmål fra Forsvarer Anders Quistgaard, der lagde ud med at spørge ind til Stig Gerdes’ baggrund som læge og hvorfor han blev praktiserende.

”Jeg havde nogle måneder i Nordsverige inden jeg tog til New Zealand, og der fandt jeg ud af, at jeg ville være den læge, som jeg endte med at blive,” svarede Gerdes, der overtog sin praksis d. 1. maj 1979 fra sin far.

Stig Gerdes’ interessepunkter er blandt andet indenfor HPV, og i den forbindelse henvendte styrelsen sig til Stig Gerdes i 2015/16. Der ville Styrelsen for Patientsikkerhed høre om HPV-bivirkninger var farlige, hvortil Gerdes sagde nej, og efter at journalerne var blevet tjekket igennem var konklusionen, at det var i orden.

Den eneste af Stig Gerdes’ patienter, som Styrelsen har spurgt ind til, er Karina Hansen, og Gerdes blev herefter spurgt ind til, hvordan han fik kendskab til Karina.

”Jeg så Karina-sagen på Facebook tilbage i 2013, og fik så kontakt til forældrene, som spurgte om jeg ville være læge for Karina, da de lokale psykiater ikke turde gå ind i sagen,” sagde Stig Gerdes.

Vidste du, at Karina var under værgemål på daværende tidspunkt?

”Nej, det fortalte hendes forældre mig, og de sagde, at værgen ikke viste den store interesse for hende,” svarede Gerdes, som efterfølgende blev spurgt om, hvordan han sikrede sig, at Karina Hansen ville behandles:

”Hun kunne ikke tale, og kan det stadig ikke i dag, men hun kunne kommunikere via skrift og ved at nikke.”

Stig Gerdes havde ikke haft tilset Karina Hansen fysisk, og det hele var foregået telefonisk, men er normal praksis, slog han fast.

”Det skal gå stærkt, og når der er tale om akordarbejde er det normalt at bruge telefonen. Hvis man har mistanke om, at det er akut, så tager man af sted,” sagde Stig Gerdes og slog fast, at et fysisk et fysisk møde ikke ville ændre noget i sagen.

Gerdes undrer sig over Flemming Orth

Under afhøringen af Stig Gerdes kom det frem, at hans klinik var ramt af en vandskade under forløbet med Karina Hansen. I den forbindelse spurgte Anklager Flemming Orth Stig Gerdes om, hvorfor han var forhindret i at besøge Karina Hansen under vandskaden.

”Har du prøvet at have en vandskade? Har du prøvet at have en lægepraksis og ved du hvor meget man skal flytte?,” svarede Stig Gerdes, der kom ind på, hvorfor han havde Karina Hansen som patient:

”Jeg hjalp hendes familie, og en ung kvinde i nød. Jeg tror, at hun risikerede at ligne en zombie eller var afgået ved døden, hvis hun ikke modtog min behandling,” fortalte Gerdes.

Overlæge Karsten Bæk: Gerdes er farlig som læge

Næste i rækken til at blive afhørt var Overlæge for Patientsikkerhed, Karsten Bæk, der til at starte med redegjorde for hans rolle i sagen med Karina Hansen

Efterfølgende spurgte Flemming Orth ind til, om det var korrekt af Stig Gerdes at starte Karina Hansens nedtrapning uden at have mødtes med hende.

”Det er normal praksis, hvis man kender patienten, men det gjorde Stig ikke og derfor er det en fejl at varetage en reduktion af behandlingen uden at have tilset vedkommende,” sagde Karsten Bæk.

Hvordan forholder styrelsen sig til Karina Hansens værgemål?

”Jeg er helt uenig, når man griber ind i en patient, der ikke er informeret om samtykke og værgen ikke er der, og det er højspecialiseret behandling, hvor man griber ind uden at henvende sig. Når man gør det, så er man farlig som læge, og det er både min og lovens opfattelse,” sagde Karsten Bæk og slog fast:

”Stig Gerdes kunne ikke vide, at Karina Hansen ville få det bedre, da Stig nedsatte medicinmængden uden at have ført tilsyn med hende.”

Mogens Undén: Stig Gerdes handlede korrekt

Mogens Undén var indkaldt som vidne i sagen, da han har Karina Hansen som patient på sin praksis, der ligger på Frederiksberg.

”Jeg blev psykiater for Karina i 2017, mens hun var tvangsindlagt. Jeg fik beskeder om jeg ville kigge på hende, og det ville jeg gerne. Det er så grotesk, at så sygt et menneske, der bor i Holstebro, skal have en psykiater, som bor i København. Det viser, at der var noget helt galt,” sagde Mogens Undén, som fortsatte processen med at holde fast i nedtrapningen af medicinen, som Stig Gerdes havde startet.

Handlede Stig Gerdes korrekt?

”Stig har gjort det til man skal man og skal komme ned i dosis så hurtigt som muligt,” sagde Mogens Undén 

Karina Hansen forstod hvad der blev sagt

Næste vidne i sagen var Per Hansen, far til Karina, og han fortalte til at starte med, hvordan Stig Gerdes blev Karinas læge.

”Jeg kendte Stig fra Karinas opholdssted, og vi vil gerne have hende i gruppe to, da vi ikke havde tillid til lægerne i Holstebro. Der var flere, der havde frasagt sig Karina, så vi henvendte os til Stig,” forklarede Per Hansen, der efterfølgende blev spurgt om Karina selv havde sagt ja til det:

”Vi sagde til hende, at vi meldte hende til gruppe to så vi selv kunne bestemme hvem hun skulle have og hun nikkede,” svarede Per Hansen, som erkender, at værgen ikke vidste besked om det:

”Værgen synes det var mærkeligt, at han ikke var inde over, men udover det havde han ikke nogen indvendinger,” konstaterede Per Hansen, som fortalte, at Karina selv gik med til nedtrapningen af medicinen:

”Hun var helt stenet, og vi synes derfor, at hun skulle sættes ned, og det var hun frisk på at prøve.”

Hvad mener du om, at Stig Gerdes blev midlertidig frataget sin lægeautorisation?

”Det er fuldstændigt forfejlet. Stig gjorde det for at hjælpe Karina. Hvad skulle han ellers få ud af at tage hende som patient? Karina har været helt med det og det har vi også. Efter min mening må lægen selv vurdere, om man skal trappe ned., at lægen selv må trappe ned. Det er fejlagtigt, når man har kunnet se forbedringerne på Karina.,” sagde Per Hansen.

Patient blev frustreret og ked af det

Det sidste vidne, som var indkaldt, var Nan Høg, som var indkaldt på baggrund af, at hun er tidligere patient hos Stig Gerdes og har oprettet en støttegruppe til ham på Facebook.

Nan blev spurgt ind til, hvad hun synes om Stig som læge.

”Jeg var meget tilfreds med ham. Han var meget dygtig og kompetent, og så sagde han empati og sympati for folk,” sagde Nan Høg, som også fortalte, at Gerdes er en, som ved hvad han taler om.

Hvordan reagerede du, da Stig Gerdes blev frataget sin ret til at være læge?

”Jeg blev frustreret og ked af det, da der så var mulighed for at miste lægen jeg var glad for og derfor oprettede jeg Facebook-gruppe som støtte for Stig. Jeg vidste ikke hvor de ville bære hen til at starte med, men hurtigt fik den mange følgere og har i dag over 2.600 følgere,” fortalte Nan Høg.

Uproportional at Stig Gerdes skal lukkes på bekostning af Karina Hansen-sag

Efter vidneafhøringerne var det tid til sagføreren procedure. Anklager Flemming Orth lagde ud med at komme med argumenter for, at Stig Gerdes ikke skal have sin lægeautorisation tilbage.

”Stig Gerdes behandlede Karina Hansen uden at tage kontakt til den ansvarlig i psykiatrien, og uden at have set hende fysisk i forhold til medicinering. Stig handlede kun på baggrund af oplysninger fra forældrene, og der er ingen twist om det forløb,” sagde Orth og fortsatte:

”Ifølge paragraf syv, stk. 1 i autoriseringsloven kan autorisation fratages, hvis den pågældende er til fare for patientsikkerheden, og der er to kriterier, som skal opfyldes, og det har vi i det her tilfælde. Der har været udvist forsømmelighed og derfor er pågældende til fare for sikkerheden., da man ikke har tjekket hvordan Karina reagerede ved at nedtrappe. Sygdommen kunne forværres, og man kunne ikke vide, at Karina ville få det bedre,” fortalte Flemming Orth, der ville have, at Stig Gerdes permanent får frataget sin lægeautorisation.

Efter at Flemming Orth havde fremlagt sine argumenter sluttede Forsvarer Anders Quistgaard af med at komme med argumenter for, at Stig Gerdes skal have autorisationen tilbage:

”Karinas far og Mogens har i dag forklaret, at Karina er i en væsentlig bedre tilstand, end da hun startede ved Stig Gerdes. Jeg tillader mig at gøre opmærksom på, at hun har et væsentligt bedre liv. Hun får samme præparater som tidligere, men hun startede nedtrapningen hos Stig og den følges stadig i dag,” sagde Forsvareren og fortsatte:

”Der er intet bevis, der kan betvivle Stig Gerdes som læge ud fra de forklaringer, der er afgivet fra vidnerne i dag. Jeg mener derfor, at det er uproportionalt, at Stig Gerdes skal lukkes ned på bekostning af Karina-sagen. Der har ikke været andre sager, der har været oppe at vende.”

”Jeg mener ikke, at Stig Gerdes udgør en trussel eller har overtrådt loven. Han skal frifindes, og skal arbejde som læge igen, da han ikke har udsat Karina for noget – det han har gjort for Karina har hjulpet hende,” sluttede Anders Quistgaard.

Der afgives dom i sagen d. 30. september 2019 klokken 08:45.

http://www.fretri.dk/