Der er næppe mange borgere, der ikke ønsker at myndighederne holder et vågent øje med brodne kar hos sundhedspersonalet rundt omkring i Danmark. Vi vil gerne have dygtige læger, god behandling og forsvarlig adfærd. Derfor får staten og dets embedsfolk også ekstra goodwill til at gøre en indsats.

Vi har på Fredericia AVISEN dækket Gerdes-sagen tæt. Undervejs i det forløb er det påfaldende, så speciel den faktisk er. Der er nemlig ingen skadelidte på grund af Stig Gerdes håndtering af den sag, der kostede ham hvervet som læge.

I de fleste sammenhænge hvor folk skal straffes, er der skadelidte. Ingen har kunnet argumentere forsvarligt for, at der var nogen som helst alvorlig risiko for patienten i den konkrete sag. Tværtimod. Hun havde tegn på forgiftning, som mange andre patienter der er havnet i en forkert psykiatrisk behandling.

Sagen om den unge pige fra Holstebro der blev hentet med flere politifolk og kommunale medarbejdere under nødret for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling er i sig selv så kuriøs, at det kun kan vække undren. Ikke mindst fordi der også i flere retsager er fremkommet lægefaglige udsagn om, at hun ikke fejlede noget psykisk. Ikke desto mindre fremturer staten mod Stig Gerdes og viser ikke det mindste tegn på erkendelse af sagens spetakulære konklusioner.

Det er svært ikke at tænke, at det handler om ikke at tabe ansigt. Men i realiteten sidder de ansvarlige embedsfolk og de psykiatriske modstandere af Gerdes i styrelsen og retslægerådet med en virkelig dårlig sag. Borgerne har ret til at kunne være trygt i deres eget hjem, vælge deres behandling og læger – helt udenom psykiatrien. Påstanden om at hun var i livsfare, og de derfor var nød til at gribe ind, har de aldrig kunnet dokumentere. Det samme gælder for de diagnoser de også gav forældrene.

Mange læger havde muligheden for at hjælpe Karina. Stig Gerdes valgte at gøre det. Kammeradvokatens argumentation i retten byggede primært på generelle og tænkte eksempler, der på ingen måder havde fat i sagens egentlige tema, nemlig hvor vidt borgere uden psykiske sygdomme må hentes af staten helt uden om lov og orden.

Det må de ikke. Der skal være solide, lægefaglige begrundelser – herunder dokumenteret sindssyge og farlighedskriterier m.v. Derfor er Stig Gerdes sagen egnet til at ødelægge tilliden til staten. Embedsfolkene bag ved den serie af beslutninger der nu er kommet frem, har i den grad brug for at pressen holder meget godt øje med dem:

Det er tvivlsomt om der var et lovmæssigt grundlag for at fjerne Karina Hansen med magt. Det er aldrig blevet prøvet ved retten, om der var det. Det er blevet alt for nemt at stille psykiatriske diagnoser, og i dette tilfælde skete det på afstand, før man hentede hende. Og dette skal holdes op mod hvor lidt man ønsker at Stig Gerdes mister sin autorisation for, nemlig at trappe hende ned i svær psykofarmaka.

http://bit.ly/metteblomsterberglecture
Klik her